Network Menu

Medlemskap i SVIV


Tillbaka till medlemsförmåner >>>


SVIVSVIV erbjuder SWEA:s medlemmar en rabatt på 20 % på medlemsavgiften i SVIV, vilket innebär 400 kr istället för 500 kr per år (2021).

Läs gärna mer om SVIV på deras hemsida sviv.se/

Om Svenskar i Världen

Verksamheten utgår från det faktum att internationell erfarenhet och kompetens är viktig för individen, men den har också stor betydelse för det svenska näringslivets och Sveriges konkurrenskraft.

Svenskar i Världen är även utlandssvenskarnas röst i Sverige genom att vara remissinstans och bedriva opinionsbildning till nytta för de 660 000 svenskar som arbetar, studerar och bor utomlands.

Medlemskapet ger tillgång till rabatterade tjänster inom områden som flytt, försäkring, juridik, skatterådgivning och rekrytering. Det ger också rabatt på våra evenemang och böcker.