Network Menu

Medlemsinformation

SWEA International ska vara en modern, öppen, tydlig, kommunikativ och professionell organisation. Vi använder oss av nedanstående redskap i vår kommunikation både internt och externt.

Vad

Beskrivning

Var


SWEA Forum
En tryckt tidning från SWEA International som skickas ut två gånger per år till alla medlemmar samt till svenska konsulat och ambassader världen över

SWEA-Nytt
Ett elektroniskt nyhetsbrev som för ut SWEA:s nyheter till alla SWEA-medlemmar i hela världen

SWEA Internationals huvudwebbplats
En webbplats som ger information om bl.a. organisationen, SWEAs kommittéer, projekt och möten

Händer i SWEA-land
En webbplats som innehåller artiklar, intervjuer och annan information som kan vara av intresse för alla medlemmar

sociala-medier

SWEA Int’ls Sociala Medier
SWEA Internationals sociala medier är tillgängliga för alla SWEA-medlemmar.

SWEA på Facebook
SWEA Världen är en sluten Facebookgrupp där medlemmar kan dela information med andra Sweor. Dessutom har SWEA en öppen Facebooksida där vi sätter upp information som är av allmänt intresse.

SWEA på LinkedIn
SWEA International har en sluten LinkedIngrupp, SWEA Professional network, och en öppen LinkedInsida om SWEA International

SWEA på Instagram
Är under uppbyggnad; vi använder #sweainternational för att dela SWEA-upplevelser

SWEA på YouTube
SWEA Internationals egen filmkanal, SWEAkanal

SWEAs avdelningar

  • Varje avdelning har en egen webbplats. Se swea.org/var-finns-swea/avdelning-lista/
  • Många avdelningar använder nyhetsbrev, bloggar, och/eller sociala medier som stöd för planering och kommunikation.
  • Se respektive avdelningars webbplatser för specifik information

Webbplats navigering

network-menu-20180818

Längst upp på varje webbsida i hela swea.org domän finns en gemensam gul balk med fyra rubriker

  • SWEA International — Första rubriken ger tillgång till information om SWEA International.
  • För Sweor — Andra rubriken ger tillgång till information som är av speciellt intresse för SWEA-medlemmar.
  • Avdelningar — Tredje rubriken ger tillgång till SWEAs olika avdelningar och regioner.
  • Bli medlem / logga in — Fjärde rubriken ger tillgång till medlemsregistret, SWEA Interninfo och WordPress för lokala webbredaktörer.