Mottagare 2013

Kristina Henricson Briggs får SWEA Internationals stipendium för interkulturella relationer 2013.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2013 går till Kristina Henricson Briggs.

Kristina som är civilingenjör i bioteknik får stipendiet för att inom ramen för sina doktorandstudier vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg genomföra en forskningsresa till Tanzania. I sin avhandling undersöker hon hur entreprenörskap används inom biståndsarbetet och vilka relationer som skapas mellan Sverige som biståndsgivare och mottagande afrikanska länder. Hennes arbete tar upp interkulturella problem mellan givare och mottagare. Ett gott entreprenörskap är ett där alla parter anser att arbetet är framgångsrikt och bidrar till en hållbar utveckling. Kristina samarbetar med studenter som läser sin masterutbildning på Chalmers entreprenörskola inom projektet Knowel. Knowel är en icke vinstdrivande organisation som vill sprida kunskap om hållbar utveckling och som genomför årliga projekt: i år ett samarbete med universitetet i Dar es-Salaam, Tanzania. Syftet är att förstå hur företagarinitiativ uppfattas: vilka anses lyckade och värdefulla? Hur skapar man förändring?

Juryns motivering

Kristina med sin bakgrund som skolledare för Chalmers entreprenörskola har goda förutsättningar att utforska hur entreprenörskap kan ge positiva resultat inom bistånd. Den kunskapsbas som skapas kan bli mycket användbar för hjälporganisationer i Sverige och Europa.

Vi önskar henne lycka till!

  • Karine Henrotte-Forsberg
  • Marianne Forssblad
  • Inger Schuberth

Stipendiaten tilldelas ett diplom samt USD10,000.

Dela