Mottagare 2014

SWEA International tilldelar Emma Lundgren Jörum årets Agneta och Gunnar Nilssons Stipendium för Interkulturella Relationer 2014.

Emma Lundgren Jörum, mottagare interkulturella stipendiet 2014
Emma Lundgren Jörum, mottagare interkulturella stipendiet 2014

Emma Lundgren Jörum är statsvetare vid Uppsala universitet och forskar om konflikthantering och konflikter med etniska motsättningar. Hon har studerat arabiska och arabvärldskunskap vid Stockholms universitet samt har magisterexamen i Orientalistikprogrammet, en fyraårig utbildning med fokus på Mellanöstern. Emma vill kombinera sina kunskaper om och erfarenheter av Mellanöstern med sitt intresse för kulturella frågor samt utvecklings- och genusfrågor.

Erfarenheter från franska forskningsinstitutet i Damaskus, deras speciella program i arabiska för blivande forskare, även under två års tid fredsobservatör vid Temporary International Presence in the city of Hebron (TIPH). Denna internationella mission har till uppgift att övervaka överträdelser av de avtal som slutits mellan den palestinska myndigheten och israeliska myndigheter i Hebron, där palestinier och bosättare lever tätt inpå varandra vilket ofta leder till svåra konflikter.

Juryns motivering:

”För möjliggörandet av hennes fältstudie i irakiska Kurdistan bland återvändare från Sverige med syftet att kartlägga normöverföring, demokratisering och skapandet av interkulturella band mellan ursprungslandet och Sverige. Denna typ av fältstudie kan förhoppningsvis även bidra till en generellt bättre förståelse länder emellan och därmed främja en fredligare samlevnad i världen” 

Stipendiaten tilldelas ett diplom samt USD10,000.

Dela