Mottagare 2015

Anna LorentzonAgneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2015:
Anna Lorentzon

I en alltmer internationaliserad värld är viljan att förstå och acceptera de värden som ligger i en kulturell mångfald nödvändig och kritisk. Kan undervisning i skolan som inkluderar och stöder internationella kontakter, utbildningsutbyten och praktik utomlands bidraga positivt till denna förståelse? Är individuella elever i yrkesförberedande program mindre benägna att deltaga i sådana internationella aktiviteter och i så fall hur motverkar man denna trend?

Anna Lorentzon tilldelas stipendiet för att genomföra en jämförande studie av personlighets- och identitetsutveckling hos gymnasieelever i yrkesutbildning i Sverige och Wales när dessa ungdomar ges tillfälle att deltaga i internationella aktiviteter i avsikt att stärka deras globala identitet och därmed öka deras förståelse och uppskattning av kulturell mångfald. Resultatet av denna studie skall förhoppningsvis informera och inspirera lärare att fördjupa undervisningen i interkulturella relationer.

Anna Lorentzon är förstelärare och adjunkt i svenska och franska vid Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan. Vid sidan av sitt heltidsarbete studerar Anna på en Masters i Barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst, Trollhättan.

 

 

Dela