Reseskildring photo copyright: Camilla Davidsson

Mottagare 2018

Tove studerar engelska med olika modersmål

Tove Larsson, 2018 interkultTove Larsson, forskare inom engelsk språkvetenskap, tilldelas Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för Interkulturella Relationer 2018 av SWEA International, Inc.

Tove Larsson disputerade i engelsk språkvetenskap vid Uppsala universitet i december 2016. Toves projekt syftar till att undersöka vad som utgör framgångsrik interkulturell kommunikation då personer med olika modersmål kommunicerar på engelska i internationella sammanhang. I mer detalj görs en övergripande studie av hur studenter och experter går till väga för att framgångsrikt positionera sig i relation till sina egna och andras ståndpunkter och resultat.

Juryns motivering:
Eftersom en viktig del av kommunikationen mellan individer från olika delar av världen sker på engelska är det av stor vikt att dessa personer, som ofta finns på olika utbildningsnivåer och positioner i samhället, besitter de nödvändiga verktygen som främjar snarare än hindrar goda internationella relationer och minskar risken för missförstånd. Resultatet av denna forskning ska tillföra ny kunskap och insikt hur engelskundervisningen vid universiteten skall utformas så att den kan hjälpa personer med olika modersmål att delta i globala sammanhang på ett förtjänstfullt sätt.

Tove Larsson avser att genomföra forskningen vid Centre for English Corpus Linguistics, Université Catholique i Louvain, Belgien.

Mer information om Tove Larsson

Dela