Mottagare 2018

Nils siktar på stora scenen

Nils Wetterholm, 2018 PaskellNils Wetterholm, från Stockholm och aktiv inom teater sedan barnsben, tilldelas Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna 2018, inom genren teater, av SWEA International, Inc.

Efter att ha fullbordat teaterlinjen på Stockholms Estetiska gymnasium, sökte Nils Wetterholm in till teaterhögskolan och kom in på första försöket. Nu slutför han sin utbildning på Teaterhögskolan i Luleå och ämnar fortsätta utveckla sig som skådespelare både i Sverige och internationellt.

Juryns motivering:
Nils Wetterholm har under sin studietid vid Teaterhögskolan i Luleå visat prov på stort engagemang och framåtrörelse i sin utveckling som skådespelare. Han är en lyssnande ensemblemedlem och en kreativ kraft i de konstnärliga sammanhang där han medverkar. Nils har en spännande scenisk fantasi och ett personligt uttryck som ger honom alla förutsättningar att fortsätta utveckla sitt eget unika konstnärskap. Alla de egenskaper som juryn uppskattar.

Mer information om Nils Wetterholm

Dela