Emanuel Ippolito; Foto: Jörg Wiesner

Mottagare 2019

[ezcol_2third]

Somita Sabeti får stipendium för migrationsforskning

Vid SWEA Internationals årsmöte i Bangkok utsågs Somita Sabeti till mottagare av 2019 års Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för Interkulturella Relationer. Sabeti tilldelas USD10.000 för hennes forskning kring identitetsfrågor och interkulturell förståelse.

Under våren 2019 genomför Somita Sabeti en studie vid Koç Universitet i Istanbul, där hon genom djupintervjuer, teckningar och observationer söker förståelse kring migranternas egen syn på sin livssituation i Turkiet samt hur bakomliggande samhällsstrukturer och mekanismer påverkar deras syn på tillhörighet.

– Jag intervjuar papperslösa afghanska ungdomar som befinner sig i ett område i Istanbul med stor afghansk befolkning, förklarar Sabeti. Efter att gränsen mellan Turkiet och Grekland stängdes 2016 kan de inte resa vidare in i EU. En del har fortfarande planer på att resa vidare mot Europa eller andra delar av världen, andra överväger att stanna i Turkiet.

Studierna i Istanbul är del av ”Master MIM Crossing the Mediterranean – Towards Investment and Integration” som är ett initiativ från Erasmus Mundus och fokuserar på migrationsströmmarna kring Medelhavet. Tidigare under utbildningen har hon också studerat Barcelona, Venedig, Sousse och Montpellier eftersom studierna kräver kunskap i spanska, arabiska, hebreiska och italienska vid sidan av den tvärvetenskapliga tillämpningen. Till sommaren lägger hon fram sin masteruppsats vid universitetet i Montpellier, där hon också får sin examen.

– Från stipendiekommitténs sida är vi väldigt glada och stolta att Somita på ett uppenbart sätt motsvarar kraven på SWEAs Interkulturella Stipendium, säger stipendiekommitténs sammankallande Paula Hasselgren.

Somita Sabeti talar redan flytande svenska, farsi, engelska och franska vilket har varit till stor hjälp i hennes studie. Hennes egen bakgrund – uppvuxen i Mölndal i en familj med iranskt ursprung – har varit en värdefull tillgång.

– Mina föräldrar var måna om att ge mig det bästa från två kulturer, berättar Somita Sabeti.

– Vad Somita säger är något som vi Sweor i världen verkligen kan relatera till, säger Christina Hallmert, SWEA Internationals ordförande. Att stå med fötterna i två kulturer skapar unika möjligheter till att förstå, tolka, medla och se utvecklingsmöjligheter.

Juryns motivering

Stipendiet ger Somita Sabeti möjlighet att, som gästforskare i Turkiet vid Koc Universitets Forskningscenter för Migration i Istanbul (MireKoc), erhålla en djupare kunskap om viktiga integrationsfrågor och interkulturell förståelse, samt att genomföra en kvalitativ studie om integrering och inkludering av ensamkommande afghanska ungdomar i Istanbul.

Genom en s.k. ”observational sketching method” och djupintervjuer syftar denna studie till att förstå hur dessa unga migranter upplever sin situation och ser på sina egna inkluderings- och integrationsprocesser.  Det är också viktigt att påvisa de bakomliggande samhällsstrukturer och mekanismer som påverkar migranternas känsla av tillhörighet.  Därmed är det möjligt att kartlägga de problem som kan uppstå i och med integreringsprocessen.

Somitas mål med denna forskning och studie är att bidra till arbetet med interkulturell förståelse och Sveriges utvecklingsarbete med MENA regionen (Mellanöstern och Nordafrika), i detta specifika fall med Turkiet, som under senare år fått en allt viktigare roll i den så kallade Europeiska migrationskrisen.  Och för att kunna förstå och lösa framtidens utmaningar beträffande interkulturell dialog och integration av nyanlända måste ett utbyte av kunskaper och erfarenheter kring dessa frågor mellan länder skapas.  Somitas forskning kommer att ha stor betydelse och relevans för en sådan interkulturell dialog.

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

Somita Sabeti
Somita Sabeti
Foto: Uğur Cankurt
Somita Sabeti
Somita Sabeti
Foto: Uğur Cankurt
Observational Sketching by Somita Sabeti
Observational Sketching by Somita Sabeti

[/ezcol_1third_end]

Dela