Interkulturella relationer och SWEA

Agneta och Gunnar Nilsson
Agneta och Gunnar Nilsson (bilden från SWEA_Nytt 1/2006)

Från synen på Sverige i USA, under kalla kriget-perioden, till flerspråkighet eller inte hos barn som växer upp utomlands med minst en svensk förälder. Så ser spannet på stipendiaterna till Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer ut.

Stipendiefonden instiftades i samband med Agnetas 50-årsdag och har sedan byggts på med donationer från lokalföreningarna till SWEAs hedersordförande prinsessan Christina, fru Magnusons, 50-årsdag samt gåvor i samband med Gunnar Nilssons bortgång 2005. Stipendiet delades för första gången ut 1998 och har aldrig haft ett år utan stipendiat.

Det finns ingen tydlig början på kommitténs arbete men man kan säga att månaderna september och oktober då stipendiet ska läggas upp på SWEA Internationals hemsida är en form av kick-off. Kommittén, som består av tre SWEA-medlemmar, tillsammans med Agneta Nilsson, SWEA Internationals sittande ordförande och en styrelselänk, kontrollerar att uppgifterna är rätt och att adresser till universitet stämmer. Det är nämligen till universitet som informationen om stipendiets utlysande skickas. En tilltänkt stipendiat måste ha genomgått en tre-årig grundutbildning vid ett svenskt lärosäte, därav är stipendiet tänkt för en masterstuderande eller en doktorand.

När anmälningarna börjar komma in under hösten kontrollerar kommittén att de är giltiga och fullständiga, samt efterlyser det som eventuellt inte finns med, innan de skickas vidare till juryn, som består av tre SWEA-medlemmar.  Slutspurten ligger veckan innan deadline, den 15 januari, och efter det gör juryn sitt val. Kommittén tar sedan vid igen med att underrätta vinnaren och de övriga sökanden; skriva ut juryns beslut; meddela SWEA Internationals styrelse; göra en pressrelease och annat efterarbete.

symbol-interkult-stipendium-hela-blankVilka ämnen har då behandlats av stipendiaterna under åren? Här är några smakprov för att belysa detta mångfacetterade stipendium.

Kristina Henricson Briggs undersökte 2013 hur entreprenörskap kan ge positiva resultat inom biståndsarbete; och Carla Jonsson skrev om hur språkblandning används för att förstärka uttryck och identitet i flerspråkiga familjer 2008. Sara Tunlid ägnade sig 2016 åt att titta på hur familjepolitiken påverkar storleken på arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter mellan kvinnor och om/hur detta varierar mellan länder, för att möjliggöra en faktabaserad utformning av framtida europeisk familjepolitik.

Helena Kåberg gjorde 2003 en studie i vad Sveriges goda renommé betyder för marknadsföringen av svenska produkter utomlands och 2017 fick Elin Marakatt stipendiet för att kartlägga hur Norges och Sveriges konfliktfyllda regionalpolitik om renskötsel i Sapmì (samernas landområden på Nordkalotten) har påverkat samernas levnadssätt. Kristoffer Lieng, vår första manliga stipendiat, var 2020 doktorand vid Sorbonne och svensklektor för Svenska institutet vid universitetet i Caen i Normandie. Hans forskning handlade om huruvida man lyckas med att införa flerspråkighet i familjer som bor i ett annat land än minst den ena förälderns modersmålsland.

Stipendiet delas, liksom SWEA internationals övriga stipendier, ut vid den årliga Sverigemiddagen i juli/augusti varje år. Sverigemiddagen hålls av någon av de SWEA-föreningar som finns i Sverige.

Nu går vi in i ansökningsperioden för stipendiet 2022 och det ska bli mycket spännande att se de ansökningar som kommer in till oss. Interkulturella studier speglar vår samtid på ett alldeles särskilt sätt så vi har höga förväntningar.

Anna Brännström, Sammankallande i Kommittén
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

Mer om Interkulturella stipendiet finner du här interkult.sweaarkiv.org/

[ezcol_1third]

Helena Kåberg, Interkulturella stipendiat 2003
Helena Kåberg (2003)

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

2008_Interkult_Carla_Jonsson
Carla Jonsson (2008)

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

Kristoffer-Lieng-av-Alexander-Uggla-2kol
Kristoffer Lieng (2020) Foto: Alexander Uggla

[/ezcol_1third_end]

[ezcol_1third]

Kristina Henricson Briggs, mottagare Interkulturella stipendiet 2013
Kristina Henricson Briggs (2013)

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

Elin Marakatt; Foto: Privat
Elin Marakatt (2017)

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

Sara Tunlid; Foto: Privat
Sara Tunlid (2016)

[/ezcol_1third_end]

Dela