Network Menu

Kort beskrivning av kommittéuppdrag

swea_blomman_vit_bakgrund_10_2011-1024Här kan du läsa om SWEA Internationals olika kommittéer:

Finans | Kommunikation | Produkt
Kongress | Donation | BUS
Interkulturella stipendiet | Litteraturstipendiet
Paskell stipendiet | Årets Svenska Kvinna
Valberedning


Finanskommittén

 • 3 medlemmar: sammankallande, SWEAs skattmästare och SWEAs fondförvaltare.
 • Bevakar och förvaltar investeringarna av SWEAs stipendiefonder.
 • Stödjer styrelsen i finansiella ärenden.
 • Granskar ansökningar om resebidrag och sammanställer förslag till beslut.

Kommunikationskommittén

 • 7 medlemmar: Sju medlemmar med följande funktioner: Redaktör Forum, Redaktör SWEA-Nytt, Webbredaktör, Sociala media, Grafisk profil, Media, SWEAs administration.
 • Koordinerar SWEAs kommunikation i nära samarbete med styrelsen. Respektive funktion skapar sin egen arbetsgrupp efter behov och önskemål.
 • Samarbetar som gemensam redaktion för Forum och SWEA Nytt.
 • Strävar efter god PR för SWEA genom bra kvalitet på PR-material, pressmeddelanden samt genomförande av diverse PR-projekt.
 • Håller SWEAs pressrum uppdaterat (press.swea.org).

Produktkommittén

 • 3-5 medlemmar
 • Granskar avdelningar eller regioners ansökan om egen SWEA-produkt och ger förslag på nya produkter
 • Uppdaterar SWEA Internationals presentation av produkter (produkter.swea.org)

Kongresskommittén

 • Minst 3 medlemmar, sammankallande och två från arrangerande avdelning; dessutom ingår SWEAs administrativa chef
 • Planerar SWEAs världsmöte i samråd med arrangerande avdelning
 • Stödjer arrangerande avdelning vid planering, genomförande och efterarbete
 • Uppdaterar informationen på webbplatsen i samråd med arrangerande avdelning

Donationskommittén

 • Handlägger avdelningarnas donationsansökningar.
 • Ger stöd och vägledning till avdelningarna i donationsfrågor och säkerställer att riktlinjer respekteras.
 • Ger förslag och idéer till avdelningar som vill göra donationer.
 • Håller webbplatsen uppdaterad (donationer.swea.org)

BUS-kommittén

 • Bygger på projektgruppen BUS, Barn utomlands och svenska språket.
 • Fokuserar på frågor och projekt kring utlandssvenska barn och ungdomars svenska språkutveckling och tvåspråkighet
 • Håller webbplatsen uppdaterad (bus.swea.org)

Kommittén för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

 • Minst 3 medlemmar
 • Uppdaterar information på webbplatsen (interkult.swea.org)
 • Kontrollerar och sammanställer ansökningarna som tillställs juryn
 • Kontakt med stipendiaten
 • Medverkar vid utdelning

Kommittén för stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället

 • Minst 3 medlemmar
 • Uppdaterar information på webbplatsen (litstip.swea.org)
 • Kontrollerar och sammanställer ansökningarna som tillställs juryn
 • Kontakt med stipendiaten
 • Medverkar vid utdelning

Kommittén för Sigrid Paskell stipendium i scenkonsterna

 • Minst 3 medlemmar kunniga inom scenkonsterna; sång, dans, musik och teater.
 • Uppdaterar informationen på webbplatsen (paskell.swea.org)
 • Söker aktivt kandidater för stipendiet
 • Uppmanar avdelningar och enskilda Sweor att föreslå kandidater
 • Kontrollerar de nominerade som sedan tillställs juryn
 • Kontakt med stipendiaten
 • Medverkar vid utdelningen

Kommittén för Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

 • Minst 3 medlemmar
 • Uppdaterar informationen på webbplatsen (ask.swea.org)
 • Uppmanar avdelningar och Sweor att nominera kandidat
 • Kontrollerar de nominerade som sedan tillställs juryn
 • Kontakt med utsedd ÅSKa
 • Medverkar vid utdelningen

Valberedning

 • 5 medlemmar: sammankallande, f.d. ordförande, två medlemmar och en styrelserepresentant. I valberedningen måste det finnas representanter från Europa, Asien och Nordamerika.
 • Bevakar med hjälp av ständig kontakt hur styrelseledamöter och kommittémedlemmar fungerar i sina respektive roller
 • Söker aktivt under hela året tänkbara kandidater till de olika uppdragen
 • Föreslår årsmötet kandidater till samtliga poster