Network Menu

Kort beskrivning av kommittéuppdrag

swea-symbol-vardeord-SWEHär kan du läsa om SWEA Internationals olika kommittéer:

Finans | Kommunikation | Produkt
Kongress | BUS
Interkulturella stipendiet | Litteraturstipendiet
Paskells stipendiet | Årets Svenska Kvinna
Valberedning


Finanskommittén

 • 3 medlemmar, sammankallande, SWEAs skattmästare och SWEAs fondförvaltare. Ordförande ex officio
 • Bevakar och förvaltar investeringarna av SWEAs stipendiefonder
 • Stödjer styrelsen i finansiella ärenden
 • Granskar ansökningar om resebidrag och sammanställer förslag till beslut

Kommunikationskommittén

 • 7 medlemmar varav följande ingår med automatik; Redaktör SWEA Forum, Redaktör SWEA Internationals nyhetsbrev, Webbredaktör och en från SWEAs administration för den interna kommunikationen. Övriga tre ska ansvara för Visuell identitet, Sociala Media och Media. Ordförande, ex officio
 • Styrelsen utser en av medlemmarna att dessutom vara sammankallande.

Produktkommittén

 • 3-5 medlemmar varav en sammankallande. Ordförande, ex officio
 • Granskar avdelningars och regioners ansökan om egen SWEA-produkt
 • Uppdaterar webbsidans presentation av produkter

Kongresskommittén

 • Minst 3 medlemmar, sammankallande och två från arrangerande avdelning. Dessutom ingår SWEAs administrativa chef. Ordförande, ex officio
 • Planerar SWEAs världsmöte i samråd med arrangerande avdelning
 • Stödjer arrangerande avdelning vid planering, genomförande och efterarbete
 • Uppdaterar informationen på webbsidan i samråd med arrangerande avdelning

BUS-kommittén (Barn utomlands och svenska språket)

 • 3-4 medlemmar varav en sammankallande. Medlemmarna ska ha ett aktivt intresse för barn och det svenska språket. Ordförande, ex officio
 • Stödjer utlandssvenska föräldrar till svensktalande barn genom olika initiativ inom SWEA
 • Uppdaterar informationen på webbsidan

Kommittén för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

 • Minst 3 medlemmar, varav en sammankallande. Ordförande, ex officio
 • Uppdaterar information på webbsidan
 • Kontrollerar och sammanställer ansökningarna som sedan skickas till juryn
 • Kontakt med stipendiaten
 • Kontakt med juryn
 • Medverkar vid utdelningen

Kommittén för stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen

 • Minst 3 medlemmar, varav en sammankallande. Ordförande, ex officio
 • Uppdaterar information på webbsidan
 • Kontrollerar och sammanställer ansökningarna som sedan skickas till juryn
 • Kontakt med stipendiaten
 • Kontakt med juryn
 • Medverkar vid utdelning

Kommittén för Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna

 • Minst 3 medlemmar, varav en sammankallande. Medlemmarna ska vara kunniga inom scenkonsterna; sång, dans, musik och teater. Ordförande, ex officio
 • Uppdaterar informationen på webbsidan
 • Kontrollerar att de sökande uppfyller kriterierna 
 • Kontakt med stipendiaten
 • Kontakt med juryn
 • Medverkar vid utdelningen

Kommittén för Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

 • Minst 3 medlemmar, varav en sammankallande. Ordförande, ex officio
 • Uppdaterar informationen på webbsidan
 • Letar aktivt och uppmanar avdelningar och enskilda Sweor att föreslå kandidater
 • Granskar nomineringar och sammanställer röstunderlag till medlemmarna
 • Meddelar styrelsen resultatet av omröstningen
 • Medverkar vid utdelningen

Valberedning

 • 5 medlemmar: sammankallande, f.d. ordförande, två medlemmar och en styrelserepresentant. I valberedningen måste det finnas representanter från Europa, Asien och Nordamerika
 • Bevakar med hjälp av ständig kontakt hur styrelseledamöter och kommittémedlemmar fungerar i sina respektive roller
 • Söker aktivt under hela året tänkbara kandidater till de olika uppdragen
 • Föreslår årsmötet kandidater till samtliga poster