Network Menu

Styrelsen

SWEAs styrelse

SWEA Internationals styrelse består av ordförande, vice ordförande och sju regionordförande, valda av regionerna, samt sekreterare och skattmästare.

Längst ner på den här sidan hittar du mötesdatum och ytterligare information.

Internationell ordförande

Catarina-Hansson-IO

Catarina Hansson
SWEA Perth
e-post: president(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Internationell vice ordförande

Eva Steinbach

Eva Steinbach
SWEA Bangkok
e-post: vicepresident(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Region Västra Amerikas — VAME

Annica-Backlund
Annica Backlund
SWEA San Diego
e-post: vame(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Region Mellersta Amerikas — MAME

Tina O'Malley
Tina O’Malley
SWEA Chicago
e-post: mame(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Region Östra Amerikas — OAME

Camilla Trier Mörch
Camilla Trier Mörch
SWEA New Jersey
e-post: oame(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Region Västra Europa, Mellanöstern och Afrika — VEMA

Agnetha-Hesselius-final
Agnetha Hesselius
SWEA Barcelona
e-post: vema(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Region Mellersta Europa, Mellanöstern och Afrika — MEMA

Pia Lassmann Menniti
Pia Lassmann Menniti
SWEA Rom
e-post: mema(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Region Östra Europa, Mellanöstern och Afrika — OEMA

Anette Rydén
Anette Rydén
SWEA Athens
e-post: oema(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Region Asien/Oceanien — ASOC

Catarina Hansson, SWEA Perth

Catarina Hansson
SWEA Perth
e-post: asoc(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Sekreterare

Sofia Solfors

Sofia Solfors
SWEA Milano
e-post: secretary(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Skattmästare

Pernille Nordström
Pernille Nordström
SWEA Dallas
e-post: treasurer(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org


Planerade mötesdagar

Styrelsen talas vid varje månad. Dessutom kommunicerar ledamöterna kontinuerligt via telefon eller över internet. SWEA Internationals styrelse tar ett uppehåll under juli/augusti.

Mötesdagar 2022

Vår 2022

12 januari
16 februari
17 mars
28 april (Ft Lauderdale)
18 maj
15 juni

Höst 2022

7 september
13 oktober
9 november
7 december