SWEAs historia

På slutet av 70-talet arrangerade Agneta Nilsson en svensk julmarknad i Los Angeles som gav henne idén till SWEA och 1979 grundades den första SWEA-avdelningen i Los Angeles.

40 år med SWEA!
OM SWEA

1979 grundades den första SWEA-avdelningen i Kalifornien med syftet att främja svensk kultur och samla alla de svenska kvinnorna i området. Några år senare bildades paraplyorganisationen Swedish Women’s Educational Association International, Inc. för att knyta samman alla de lokala avdelningar som snabbt hade startats. SWEA startade i USA och sedan följde Kanada, men ryktet om SWEA spred sig snabbt och snart tog det fart runtom och avdelningar bildades på många ställen i Europa, Asien, Afrika och Australien. Idag finns SWEA på fem kontinenter och är den största ideella Sverigefrämjande organisation utanför Sveriges gränser. SWEA finns även i Sverige och är där ett stöd för många svenska kvinnor som återvänder hem efter att ha bott utomlands. Föreningens hedersordförande är Prinsessan Christina Fru Magnuson.

SWEA STÖDJER SVENSK KULTUR

SWEA har sedan starten gynnat svensk kultur och tradition genom donationer och stipendier och genom deltagande i mässor, utställningar, konserter, författaruppläsningar och andra kulturella evenemang i svenska och internationella sammanhang runt om i världen.

 

Under åren sedan SWEA grundades har organisationen genom sina årliga stipendier möjliggjort forskning i svensk litteratur, studier i interkulturella relationer och personlig utveckling inom scenkonst. Som välgörenhetsorganisation utgör stipendierna en viktig del av vår gemensamma profil och vårt arbete i världen. Våra kunniga och kvalificerade jurymedlemmar har genom ett vetenskapligt och ansvarsfullt arbete tagit fram stipendiater som vi kunnat följa i press, sociala medier och inom universitetsvärlden. Varje stipendium är på cirka USD 10 000.

Vid sidan av våra stipendier tillkommer de stipendier och donationer som enskilda SWEA-avdelningar delar ut varje år. Summan av SWEAs totala donationer och stipendier uppgår årligen till drygt två miljoner SEK.

SWEAs Grundare – Agneta Nilsson

Från allra första början var det längtan till Sverige som gjorde att Agneta Nilsson grundade SWEA.

Hon flyttade till Los Angeles 1961 och trots att hon genom maken Gunnar som jobbade på SAS (Scandinavian Airlines) hade möjlighet att komma till Sverige tre eller fyra gånger om året, kände hon också ett behov av att prata svenska, hålla på de svenska sederna och traditionerna, men även sprida budskapet till sina amerikaner om Sverige och det svenska.

På en julmarknad 1978 i Los Angeles planterades det avgörande fröet till det som idag är SWEA. Agneta arrangerade då en svensk julmarknad vars like inte hade skådats i Los Angeles tidigare. Syftet var att samla in pengar till Svenska kyrkan och evenemanget bjöd på det allra bästa av svenska julseder har att erbjuda. Succén med julmarknaden gav mersmak samt kontakter med andra svenska kvinnor i området. Agneta hade under en längre tid samlat på visitkort från svenskar som hon träffat i Los Angeles och dessa kvinnor bjöds till en träff på Holiday Inn i Westwood, Kalifornien. Av de omkring hundra deltagarna blev så gott som alla medlemmar i nystartade SWEA Los Angeles. Nio månader efter att SWEA Los Angeles startades bildades Orange County som en egen avdelning och 1980 tillkom SWEA San Diego.  1982 startades den första avdelningen utanför USA, SWEA Toronto.  Samtidigt skapades paraplyorganisationen SWEA International, Inc. och genom denna kunde man knyta samman de nya avdelningarna i ett globalt nätverk. Under 1987 startades SWEA Stockholm och samma år grundades även SWEA Paris, den första europeiska avdelningen utanför Sverige. Efter grundandet av SWEA Paris var det enkelt att starta andra avdelningar i Europa; Köln-Bonn, London och Madrid var några av de första. Under hela 1980-talet startades många avdelningar runtom i världen, även flera avdelningar i Asien tillkom. Idag finns SWEA på fem kontinenter i omkring trettio länder med ett sjuttiotal avdelningar.

Agneta Nilsson och SWEA har mottagit flera utmärkelser för sina insatser att sprida kunskap om Sverige. SWEA samarbetar med föreningen Svenskar i Världen (SVIV) och Svenska Institutet (Si). Många personalavdelningar på internationella företag använder sig av lokala SWEA-avdelningars kunskap och lokalkännedom, när de förbereder familjer inför utlandstjänst.

SWEA och stipendieverksamheten

Agnetas önskan var att sprida svensk kultur, svenska traditioner och det svenska språket utanför Sverige. Hon samlade kvinnor som ville stötta hennes arbete och samtidigt umgås med sina svenska medsystrar. SWEA grundades med en tanke att göra det möjligt för andra att arbeta i SWEAs anda och sprida svensk kultur över världen. SWEA har sedan dess genom årliga stipendier möjliggjort forskning i svensk litteratur, studier i interkulturella relationer och personlig utveckling inom scenkonst. Varje år delar SWEA ut tre stora och betydelsefulla stipendier: Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället, Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer samt Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna. Sedan 1989 har dessutom hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna förärats många svenskor som genom sin gärning varit ambassadörer för Sverige i utlandet.

Som välgörenhetsorganisation utgör stipendierna en viktig del av vårt gemensamma arbete och möjliggör globala projekt för att stödja det svenska. De mycket kunniga och kvalificerade jurymedlemmarna har genom vetenskapligt och ansvarsfullt arbete tagit fram stipendiater som vi genom åren kunnat följa i pressen, sociala medier och inom universitetsvärlden. Varje stipendium är på cirka USD 10 000.

ÅSK — UTMÄRKELSEN ÅRETS SVENSKA KVINNA

 Årets Svenska Kvinna, är en utmärkelse som SWEA årligen delar ut till en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen. Den första utmärkelsen gavs 1989, vid SWEAs tioårsfirande i Los Angeles till konstnärinnan och ambassadrisen Ulla Wachtmeister, för hennes arbete med att främja svensk kultur och design i USA. Sedan dess har SWEA årligen delat ut utmärkelsen till en lång rad kompetenta kvinnor såsom entreprenörer, designers, forskare, konstnärer och artister. Drottning Silvia fick utmärkelsen 2001 och tjugo år senare fick Kronprisessan Victoria mottaga samma pris.

AGNETA OCH GUNNAR NILSSONS STIPENDIUM

När Agneta Nilsson skulle fylla 50 år instiftade SWEA en stipendiefond som samlade in födelsedagsgåvor till Agneta. Denna fond fick sedan stora tillskott när SWEAs hedersordförande prinsessan Christina, Fru Magnuson, några år senare firade sin 50-årsdag och fick gåvor till fonden. När Agnetas make Gunnar avled 2005, mottog fonden många gåvor till hans minne. Stipendiet döptes till Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer. Stipendiet delas årligen ut med 10 000 USD.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria med boken "Amitié. Svenska institutet i Paris – en kärlekshistoria”; Foto: Vinciane Lebrun/Voyez-Vous.
SWEA donation till Amitié & SI, 6 dec

Pressmeddelande SWEA satsar på vänskap Den andra advent deltog H.K.H. Kronprinsessan Victoria i den högtidlliga lanseringen av boken "Amitié. Svenska institutet i Paris – en kärlekshistoria", i närvaro av ett hundratal gäster tillsammans med bland…

Läs mer
Donationsprojekt Ukraina
Donationsprojekt Ukraina

När kriget bröt ut i Ukraina hörde flera Sweor ganska omgående av sig till styrelsen i SWEA International och frågade om vi kunde hjälpa till. Kunde vi i SWEA starta ett gemensamt donationsprojekt? Många av…

Läs mer

SWEA IDAG

SWEA är en modern organisation med en viktig funktion att sprida kännedom om Sverige och det svenska ute i världen. Vi finns idag på Facebook och på Instagram (hashtag #sweainternational). Våra avdelningar i världen organiserar julmarknader, midsommarfiranden, utställningar, stipendieutdelningar, föredrag, symposier och gemensamma aktiviteter för medlemmarna.

 

Besök gärna avdelningarnas hemsidor och läs om alla de intressanta aktiviteter vårt fantastiska nätverk bjuder på.

 

SWEAs avdelningar