SWEAs historia

På 70-talet arrangerade Agnetha Nilsson en svensk julmarknad i Los Angeles som blev startskottet och födde idén till SWEA och 1979 grundades den första SWEA-avdelningen i Los Angeles.

40 år med SWEA!
OM SWEA

1979 grundades den första SWEA-avdelningen i Kalifornien med syftet att främja svensk kultur och tre år senare bildades paraplyorganisationen Swedish Women’s Educational Association International, Inc. för att knyta samman alla de lokala avdelningar som snabbt hade vuxit upp. SWEA startade i USA och Kanada och tog snart fart runtom i Europa, Asien, Afrika och Australien. Idag finns SWEA på fem kontinenter och är den största ideella Sverigefrämjande organisation utanför Sveriges gränser. SWEA finns även i Sverige och är där ett stöd för många svenska kvinnor som återvänder hem efter år utomlands. Föreningens hedersordförande är Prinsessan Christina Fru Magnuson.

SWEA STÖDJER SVENSK KULTUR

SWEA har sedan starten gynnat svensk kultur och tradition genom donationer och stipendier och genom deltagande i mässor, utställningar, konserter, författaruppläsningar och andra kulturella evenemang i svenska och internationella sammanhang runt om i världen.

 

Under de år som gått sedan SWEA grundades har organisationen genom sina årliga stipendier möjliggjort forskning i svensk litteratur, studier i interkulturella relationer och personlig utveckling i de fyra scenkonsterna. Stipendierna har blivit en viktig del av vår gemensamma profil. De mycket kunniga och kvalificerade jurymedlemmarna har genom ett vetenskapligt och ansvarsfullt arbete tagit fram stipendiater som vi genom åren kunnat följa i pressen, sociala medier och inom universitetsvärlden. Varje stipendium är idag på cirka USD 10 000.

Vid sidan av dessa stipendier tillkommer de stipendier och donationer som enskilda SWEA-avdelningar delar ut varje år. Summan av SWEAs totala donationer och stipendier uppgår årligen till drygt två miljoner SEK.

SWEA Grundare – Agneta Nilsson

Från allra första början var det längtan till Sverige som gjorde att Agneta Nilsson grundade SWEA.

Hon flyttade till Los Angeles 1961 och trots att hon genom maken Gunnar som jobbade på SAS (Scandinavian Airlines) hade möjlighet att komma till Sverige tre eller fyra gånger om året, kände hon också ett behov av att prata svenska, utöva svenska seder och även sprida budskapet till andra amerikaner om att Sverige finns.

På en julmarknad 1978 i Los Angeles planterades det avgörande fröet till det som idag är SWEA. Agneta arrangerade då en svensk julmarknad vars like inte hade skådats i Los Angeles tidigare. Man samlade in pengar till Svenska kyrkan och evenemanget bjöd på det allra bästa av svenska julseder. Denna succé gav mersmak och året därpå började svenskorna i Los Angeles att träffas hemma hos Agneta och startade sedan en kvinnoförening i Los Angeles.

Agneta hade också under en längre tid samlat på visitkort och snart bjöd den nystartade föreningen in kvinnor och män med svenskanknytning till en träff på Holiday Inn i Westwood, Kalifornien. Av de omkring hundra deltagarna blev så gott som alla medlemmar i Los Angelesföreningen. Nio månader efter att SWEA Los Angeles startades öppnade Orange County en egen avdelning och 1980 bildades SWEA San Diego. Året därpå, 1981, grundades paraplyorganisationen SWEA International, Inc. och genom denna kunde man knyta samman de nya avdelningarna. Agnetas vän, Prinsessan Christina fru Magnusson, kom också att bli hedersmedlem i SWEA.

Agneta Nilsson och SWEA har mottagit flera utmärkelser för sina insatser att sprida kunskap om Sverige. Idag samarbetar SWEA med föreningen Svenskar i Världen (SVIV) och Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. Många personalavdelningar på multinationella företag använder sig idag av lokala SWEA-avdelningars kunskap och lokalkännedom, när de förbereder familjer inför utlandstjänst.

Agneta Nilsson och SWEA

1982 startades den första avdelningen utanför USA, SWEA Toronto. Senare under 1980-talet grundlades också flera avdelningar i Asien. 1987 startades SWEA Stockholm och samma år grundades SWEA Paris, den första europeiska avdelningen utanför Sverige. Efter grundandet av SWEA Paris var det enkelt att starta andra avdelningar i Europa; Köln-Bonn, London och Madrid var några av de första. Idag finns SWEA på fem kontinenter i omkring trettio länder med ett sjuttiotal avdelningar.

Varje år delar SWEA ut tre stora och betydelsefulla stipendier: Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället, Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer samt Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna. Dessutom har sedan 1989 hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna förärats tjugofem svenskor som på olika sätt varit “ambassadörer” för Sverige i utlandet.

SWEAs historia och verksamhet finns bland annat samlat i åttio pärmar med mängder av material från det att SWEA startades, stipendieinformation, SWEA-magasin, korrespondens, information från Världsmöten och annat material som Agneta samlat på sig under åren. Avsikten med detta material är att det ska doneras till Swenson Swedish Immigration Research Center i Illinois, USA och ligga till grund för många spännande forskningsprojekt i framtiden.

Agneta menar att det som är speciellt med SWEA är att Sweorna inte tillhör någon speciell yrkesgrupp eller att samtliga medlemmar är i en viss ålder. Det är den fina blandningen av människor som trivs tillsammans oavsett var man kommer från eller har för bakgrund som svetsar Sweorna samman. Och på samma gång som Sweorna har roligt så ska medlemmarna också sprida svensk kultur och svenska traditioner till andra. Att SWEA uppfyllt denna önskan gav ambassadör Jan Eliasson bevis på i talet han höll på SWEAs 25-årsjubileumsmiddag 2004 i Blå Hallen: ”Alla ni Sweor för inte bara ut Sverige till världen, ni för också hem världen till SWEA”.

Att en organisation av SWEAs kaliber kräver mycket arbete och många eldsjälar för att startas upp och fortleva säger sig självt. Intervjuer och historier från de som har mött och arbetat med Agneta ger vid handen att hon är en mycket speciell person. Hon är en kombination av energi och smittsam entusiasm, innovativ, snillrik i att få sin vilja fram på ett diplomatiskt men ändå rättframt sätt, men också ett outsinligt mått av lojalitet, vänfasthet och personlig omtänksamhet. Dessa är också egenskaper som präglar SWEA i dess verksamhet och återspeglas i den unika sammahållning och hängivenhet som finns inom organisationen.

 

 

ÅSK — BEUNDRANSVÄRDA KVINNOR

Årets Svenska Kvinna, en utmärkelse som går till en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen. Den första utmärkelsen gavs 1989, vid SWEAs tioårsfirande i Los Angeles, till konstnärinnan och ambassadrisen Ulla Wachtmeister för hennes arbete med att främja svensk kultur och design i USA. Sedan dess har en lång rad duktiga kvinnor, bland andra drottning Silvia, fått denna utmärkelse.

swea-dalahast

DALAHÄSTAR PÅ SWEAS 25-ÅRSJUBILEUM

I juni 2004 firade SWEA International sitt 25-årsjubileum i Stockholm med invigning i Storkyrkan,
konstutställning på Millesgården, konferens på Hotell Foresta, jubileumsföreställning på Oscarsteatern
och bankett i Blå hallen i Stockholms Stadshus. Fjorton två meter höga dalahästar målade av Sweor
paraderade i Strandsvägsallén under jubileumsveckan och tillbringade därefter sommaren på Skansen,
innan de donerades bort inom Sverige och utomlands.

SWEA IDAG

SWEA är en modern organisation med en viktig funktion att sprida kännedom om Sverige och det svenska. Vi finns idag på Facebook och med en egen hashtag på Instagram (#sweainternational) samtidigt som vi följer den snabba utvecklingen av sociala medier för att hela tiden synas och höras. Våra avdelningar i världen organiserar julmarknader, midsommarfiranden, utställningar, stipendieutdelningar, föredrag, symposier och gemensamma aktiviteter för medlemmarna. Oberoende av alla förträffliga sociala medier är det den personliga kontakten vi har med varandra som är grundstenen i SWEAs nätverk.

Besök gärna avdelningarnas hemsidor och läs om alla de intressanta aktiviteter vårt fantastiska nätverk bjuder på.

 

SWEAs avdelningar