SWEA Internationals styrelse

SWEA Internationals styrelse består av ordförande, vice ordförande och sju regionordförande, valda av regionerna, samt sekreterare och skattmästare.

Internationell ordförande
Catarina Hansson

SWEA Perth
e-post: president@swea.org

Internationell vice ordförande
Eva Steinbach

SWEA Global
e-post: vicepresident@swea.org

Region Västra Amerikas — VAME
Ursula Hultqvist

SWEA San Francisco
e-post: vame@swea.org

Region Mellersta Amerikas — MAME
Tina O’Malley

SWEA Chicago
e-post: mame@swea.org

Region Östra Amerikas — OAME
Helena Berggren

SWEA Philadelphia
e-post: oame@swea.org

Region Västra Europa, Mellanöstern och Afrika — VEMA
Agnetha Hesselius

SWEA Barcelona
e-post: vema@swea.org

Region Mellersta Europa, Mellanöstern och Afrika — MEMA
Pia Lassmann Menniti

SWEA Rom
e-post: mema@swea.org

Region Östra Europa, Mellanöstern och Afrika — OEMA
Mita Zell

SWEA Stockholm
e-post: oema@swea.org

Region Asien/Oceanien — ASOC
Ingrid Reinli

SWEA Hong Kong
e-post: asoc@swea.org

Sekreterare
Sofia Solfors

SWEA Milano
e-post: secretary@swea.org

Skattmästare
Pernille Nordström

SWEA Dallas
e-post: treasurer@swea.org

Katri Olander
Administrativa chefen
Katri Olander Serenius

SWEA Florida
epost: adminchef@swea.org

Kommunikationsansvarig
Karin Högman

SWEA Algarve
e-post: kommunikation@swea.org

PLANERADE MÖTESDAGAR

Styrelsen talas vid varje månad. Dessutom kommunicerar ledamöterna kontinuerligt via telefon eller över internet. SWEA Internationals styrelse tar ett uppehåll under juli/augusti.

Mötesdagar

Vår

12 januari
16 februari
17 mars
28 April (Fort Lauderdale)
18 maj
15 juni

Höst

7 september
13 oktober
9 november
7 december