SWEA Internationals styrelse

SWEA Internationals styrelse består av ordförande, vice ordförande och sju regionordförande, valda av regionerna, samt sekreterare och skattmästare.

Catarina Hansson

Ordförande

SWEA Perth
e-post: president@swea.org

Eva Steinbach

Vice ordförande

SWEA Global
e-post: vicepresident@swea.org

Ursula Hultqvist

Region Västra Amerikas — VAME

SWEA San Francisco
e-post: vame@swea.org

Tina O’Malley

Region Mellersta Amerikas — MAME

SWEA Chicago
e-post: mame@swea.org

Helena Berggren

Region Östra Amerikas — OAME

SWEA Philadelphia
e-post: oame@swea.org

Agnetha Hesselius

Region Västra Europa, Mellanöstern och Afrika — VEMA

SWEA Barcelona
e-post: vema@swea.org

Pia Lassmann Menniti

Region Mellersta Europa, Mellanöstern och Afrika — MEMA

SWEA Rom
e-post: mema@swea.org

Mita Zell

Region Östra Europa, Mellanöstern och Afrika — OEMA

SWEA Stockholm
e-post: oema@swea.org

Ingrid Reinli

Region Asien/Oceanien — ASOC

SWEA Hong Kong
e-post: asoc@swea.org

Sofia Solfors

Sekreterare

SWEA Milano
e-post: secretary@swea.org

Pernille Nordström

Skattmästare

SWEA Dallas
e-post: treasurer@swea.org

Katri Olander
Katri Olander Serenius

Administrativ chef

SWEA Florida
epost: admin.officer@swea.org

Karin Högman

Kommunikationsansvarig

SWEA Algarve
e-post: communication@swea.org

PLANERADE MÖTESDAGAR

Styrelsen talas vid varje månad. Dessutom kommunicerar ledamöterna kontinuerligt via telefon eller över internet. SWEA Internationals styrelse tar ett uppehåll under juli/augusti.

Mötesdagar

Vår
11 januari

8 februari

8 mars

25 mars – IÅM Sydney

19 april

16 maj

14 juni

Höst

6 september

4 oktober

8 november

6 december