Interkult-2019-1kol

Interkulturella stipendiet 2019

[ezcol_1fifth]SWEA Interkulturella stipendium logga 2019[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]

Pressmeddelande

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium
för studier av interkulturella relationer, 2019

Juryn för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av Interkulturella Relationer har utsett SOMITA SABETI till stipendiat 2019. Stipendiet ger Somita Sabeti möjlighet att, som gästforskare i Turkiet vid Koc Universitets Forskningscenter för Migration i Istanbul (MireKoc), erhålla en djupare kunskap om viktiga integrationsfrågor och interkulturell förståelse, samt att genomföra en kvalitativ studie om integrering och inkludering av ensamkommande afghanska ungdomar i Istanbul.

Genom en s.k. ”observational sketching method” och djupintervjuer syftar denna studie till att förstå hur dessa unga migranter upplever sin situation och ser på sina egna inkluderings- och integrationsprocesser. Det är också viktigt att påvisa de bakomliggande samhällsstrukturer och mekanismer som påverkar migranternas känsla av tillhörighet. Därmed är det möjligt att kartlägga de problem som kan uppstå i och med integreringsprocessen.

Somitas mål med denna forskning och studie är att bidra till arbetet med interkulturell förståelse och Sveriges utvecklingsarbete med MENA regionen (Mellanöstern och Nordafrika), i detta specifika fall med Turkiet, som under senare år fått en allt viktigare roll i den så kallade Europeiska migrationskrisen. Och för att kunna förstå och lösa framtidens utmaningar beträffande interkulturell dialog och integration av nyanlända måste ett utbyte av kunskaper och erfarenheter kring dessa frågor mellan länder skapas. Somitas forskning kommer att ha stor betydelse och relevans för en sådan interkulturell dialog.

För mer information, se webbplatsen för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer >>>
[/ezcol_4fifth_end]

[hr]

Meddelande, 30 mars 2019

[ezcol_1third]

Pressmeddelandet på svenska

Öppna som PDF (med foto)

Pressmeddelande-interkult-2019-A4-3[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

Press release in English

Open as PDF (with photo)

Pressrelease-interkult-2019-EN
[/ezcol_1third]

[ezcol_1third_end]

Bild / Picture

Somita Sabeti
Foto: Uğur Cankurt / Photo: Uğur Cankurt
(854 × 1280px)

Somita Sabeti; Foto: Uğur Cankurt[/ezcol_1third_end]

[hr]

Dela