interkult2020-1kol

Interkulturella stipendiet 2020

[ezcol_1fifth]Symbol Interkulturella stipendiet 2020[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]

Pressmeddelande

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium
för studier av interkulturella relationer, 2020

Kristoffer Lieng är mottagare av 2020 års Interkulturella Stipendium. Han tilldelas 10 000 USD för sin forskning i tvåspråkighet. Bland de personer han intervjuar finns svenskar som lever i Frankrike och fransmän som lever i Sverige.

För mer information, se webbplatsen för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer >>>

[/ezcol_4fifth_end]

[hr]

Meddelande, 25 april 2020

[ezcol_1third]

Pressmeddelandet på svenska

Öppna som PDF

2020-interkult-pressmedd-sve

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

Press release in English

Open as PDF

2020-interkult-pressmedd-en

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

Bild / Picture

Kristoffer Lieng
Foto / Photo: Alexander Uggla
(zipfil med bilden: 2256px X 1496px)

Kristoffer Lieng; Foto: Alexander Uggla
Kristoffer Lieng
Foto: Alexander Uggla

[/ezcol_1third_end]

Dela