Stipendiat 2019 — Litteratur

[ezcol_1fifth]SWEA_stipendium_litstip2019[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]

Pressmeddelande

Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället

Juryn för SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället har utsett MARIA HANSSON–DE LAAGE DE MEUX, doktorand vid Sorbonne Université Paris, UFR d’études germaniques et nordiques, för hennes arbete med avhandlingen ”Övernaturliga inslag i svensk, kvinnlig 1880-talslitteratur som medel för social kritik”.

I avhandlingen studerar Maria Hansson hur och varför kvinnliga författare som Anne Charlotte Leffler och Victoria Benedictsson under Det moderna genombrottet, liksom senare Selma Lagerlöf, använde sig av folktron som ett medel för sin samhällskritik. Genom att anlägga ett nytt perspektiv på en välkänd litterär epok och undersöka sambandet mellan fantastisk litteratur och kvinnlig emancipation ger avhandlingen ny kunskap, särskilt om kvinnliga författares sätt att arbeta.

För mer information, se webbplatsen för SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället >>>[/ezcol_4fifth_end]

[hr]

Meddelande, 30 mars 2019

[ezcol_1third]

Pressmeddelandet på svenska

Öppna som PDF (med foto)

Pressmeddelande-litstip-2019-A4-3[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

Press release in English

Open as PDF (with photo)

Pressrelease-litstip-2019-EN

[/ezcol_1third]

[ezcol_1third_end]

Bild / Picture

Maria Hansson-de Laage de Meux
Foto: Privat / Photo: Private
(914px X 1280px)

Maria Hansson[/ezcol_1third_end]

[hr]

Dela