Paskell-2019-1kol

Stipendiat 2019 — Scenkonsterna

[ezcol_1fifth]SWEA_stipendium_sigrid-paskell[/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]

Pressmeddelande

Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna 2019

Juryn för Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna har utsett DANIEL THORELL till stipendiat 2019. Daniel är en mycket lovande svensk ung musiker som redan visar stor mognad. Med en mycket vacker ton och scenisk närvaro framför Daniel Thorell musik på ett musikaliskt, moget och självklart sätt.

Juryn bedömer att Daniel Thorell är ett mycket passande val för Sigrid Paskells stipendium för instrumentalister 2019. Han är högt kvalificerad och kan tillföra SWEA mycket glädje.

För mer information, se webbplatsen för Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna >>>[/ezcol_4fifth_end]

[hr]

Meddelande, 30 mars 2019

[ezcol_1third]

Pressmeddelandet på svenska

Öppna som PDF (med foto)

Pressmeddelande-paskell-2019-A4-2[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

Press release in English

Open as PDF (with photo)

Pressrelease-Paskell-2019-EN

[/ezcol_1third]

[ezcol_1third_end]

Bild / Picture

Daniel Thorell
Foto: Privat
(1280 × 1180px)

Daniel Thorell; Foto: Privat[/ezcol_1third_end]

[hr]

Dela