SÖK STIPENDIUM FRÅN SWEA!

SWEA International delar årligen ut följande tre stipendier:

  • Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen
  • Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer
  • Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna
Stipendiesumman uppgår till cirka 10.000 USD/år och stipendium.
Sökande får ej vara medlem i SWEA eller nära anhörig till en SWEA-medlem.

Sista ansökningsdag är 15 januari.

Dela