Stipendier

Sök stipendium från SWEA!

SWEA International delar årligen ut följande tre stipendier:

  • Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället
  • Agneta och Gunnar Nilssons Stipendium för studier av interkulturella relationer
  • Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna

Stipendiesumman uppgår till cirka 10.000 USD/år och stipendium.

Ansökningsformulär görs tillgängliga i september månad. Sista ansökningsdag är 15 januari.

Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället Sökande till SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen ska vara en väl meriterad doktorand som bedriver studier vid…

Agneta och Gunnar Nilssons Stipendium för studier av interkulturella relationer Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat sina grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som…

Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna Stipendiet skall tilldelas unga scenkonstartister som förtjänar uppmuntran till fortsatta studier för att utvecklas professionellt. Stipendiet skall finansiera fortsättning och/eller slutförande av nationell eller internationell utbildning Stipendiet…

SÖK SWEAS STIPENDIER

SÖK SWEA INTERNATIONALS STIPENDIER!

SWEA International delar varje ut tre stipendier à 10.000 USD:

  • Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen
  • Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier i interkulturella relationer
  • Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna