Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

Interkulturella stipendiet

Sök här!
Om stipendiet

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat sina grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker, skall ha etablerat en direkt kontakt för sina interkulturella studier med institution eller universitet i utlandet.

Stipendiet utlyses vid samtliga universitet och högskolor i Sverige under hösten varje år. Kommittén för stipendiet går igenom alla dokument för att kontrollera att dessa är kompletta. Handlingarna skickas därefter till juryn, som utser årets stipendiat. Valet offentliggörs i samband med SWEA Internationals årsmöte. Stipendiesumman är cirka USD 10 000 och utdelningen sker vid den årliga Sverigemiddagen.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer uppmärksammas och lovordas av sökanden från universitet / högskolor och det akademiska Sverige. Till glädje för alla SWEAs lokalavdelningar måste varje stipendiat vara beredd att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter.

Ansökan skall vara stipendiekommittén tillhanda senast den 15 januari.

 

 

Historien bakom stipendiet.

Då SWEAs grundare Agneta Nilsson fyllde 50 år, instiftades en stipendiefond, som tog emot SWEAs födelsedagsinsamling till Agneta.

När SWEAs hedersordförande prinsessan Christina, fru Magnuson, några år senare firade sin 50-årsdag, uppvaktades prinsessan med en gåva från SWEAs lokalavdelningar världen över. Även denna gåva lades till fonden och när Agnetas make Gunnar avled i slutet av år 2005, mottog fonden många gåvor till hans minne.

Numera är stipendiets namn Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer.

Kriterier

Sökande skall:

 • ha avslutat sin akademiska grundutbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller högskola.
 • ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande.
 • kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter mottagandet av stipendiet.
 • vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till SWEA, till exempel genom föredrag för enskild SWEA-avdelning som då bekostar resan.

Följande handlingar skall bifogas ifylld ansökan:

 • Curriculum vitae
 • Intyg på fullbordad grundutbildning
 • Kort levnadsbeskrivning (max en sida)
 • Beskrivning av konkreta planer för de interkulturella studierna och hur stipendiet kommer att användas (när, var och hur)
 • Ansökningsbevis och/eller Inbjudningsbrev eller motsvarande
 • Kort och konkret beskrivning av övrig finansiering av studierna
 • Referenser från två referenspersoner

Dokumentation av relevanta språkkunskaper efterfrågas av kommittén vid behov.

Observera

Mottagaren av stipendiet underrättas om beslutet under mars månad.

Sökande får ej vara medlem i SWEA eller nära anhörig till en SWEA-medlem.

SWEA International förbehåller sig rätten att inte dela ut stipendiet om juryn ej finner någon lämplig kandidat.

De sökandes handlingar behandlas konfidentiellt och beslut som fattas av SWEA International kan ej bestridas.

Kontakta kommittén
ÅRETS STIPENDIAT FÖR INTERKULTURELLA STIPENDIET

Lisa Raeder

Lisa Raeder är mottagare av 2022 års Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer. Hon tilldelas 15 000 USD för fortsatta studier vid University of Edinburgh.

Juryns motivering lyder:

Lisa forskar inom ett brett tvärvetenskapligt område och anses besitta såväl kunskap, passion, kritisk analysförmåga samt inte minst ett brinnande intresse för hela det spektrum som hennes forskning spänner över. Lisas projekt syftar till att belysa vilken roll hormonella preventivmedel – och de normaliserande praktiker som omgärdar dessa – spelar i skapandet av normer rörande kön, sexualitet och femininet och hur de formar uppfattningar om kropp, identitet och hälsa i olika kulturella sammanhang.