Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

Interkulturella stipendiet

Sök här!

INTERKULTURELLA STIPENDIET 2023

Doktorand Julia Sahlström har utsetts till årets stipendiat av Agneta och Gunnar Nilssons Stipendium för studier av interkulturella relationer 2023. Julia har tilldelats 15 000 USD för sin forskning kring judars minnen och erfarenheter av Förintelsen.

Julia Sahlström är doktorand i historia vid Stockholms universitet och hon skriver på en avhandling om judars minnen och erfarenheter av förintelsen i den tidiga efterkrigstiden.

Ett ämne som tyvärr alltid är aktuellt och synnerligen interkulturellt. Stipendiet skall täcka kostnader för studier under en termin vid Oxford University dit hon blivit inbjuden av en expert inom området, där finns även mycket värdefulla arkiv som Julia kommer att ha tillgång till under Oxford-vistelsen.

Det var en mycket förvånad men glad Julia Sahlström som nåddes av nyheten att hon blivit utsedd till Årets stipendiat. ”Wow, stort innerligt tack!” ”Jag kan inte nog tala om hur glad jag är över att jag har fått det här stipendiet!”

”Oerhört positivt att vi har en värdig mottagare av det Interkulturella stipendiet och dessutom med ett alltid lika viktigt och dessutom aktuellt ämne” säger Catarina Hansson, SWEA Internationals ordförande.

Läs mer om Julia Sahlström och tidigare års stipendiater längre ned på sidan.

OM STIPENDIET

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat sina grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker, skall ha etablerat en direkt kontakt för sina interkulturella studier med institution eller universitet i utlandet.

Stipendiet utlyses vid samtliga universitet och högskolor i Sverige under hösten varje år. Kommittén för stipendiet går igenom alla dokument för att kontrollera att dessa är kompletta. Handlingarna skickas därefter till juryn, som utser årets stipendiat. Valet offentliggörs i samband med SWEA Internationals årsmöte och utdelningen sker vid den årliga Sverigemiddagen.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer uppmärksammas och lovordas av sökanden från universitet / högskolor och det akademiska Sverige. Till glädje för alla SWEAs lokalavdelningar måste varje stipendiat vara beredd att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter.

2024 års stipendium uppgår till 15 000 USD. Ansökan öppnar 15 september 2023. Sista ansökningsdag 15 januari 2024.

Historien bakom stipendiet

Då SWEAs grundare Agneta Nilsson fyllde 50 år, instiftades en stipendiefond, som tog emot SWEAs födelsedagsinsamling till Agneta.

När SWEAs hedersordförande prinsessan Christina, fru Magnuson, några år senare firade sin 50-årsdag, uppvaktades prinsessan med en gåva från SWEAs lokalavdelningar världen över. Även denna gåva lades till fonden och när Agnetas make Gunnar avled i slutet av år 2005, mottog fonden många gåvor till hans minne.

Numera är stipendiets namn Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer.

Kriterier

Sökande skall:

 • ha avslutat sin akademiska grundutbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller högskola.
 • ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande.
 • kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter mottagandet av stipendiet.
 • vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till SWEA, till exempel genom föredrag för enskild SWEA-avdelning som då bekostar resan.

Följande handlingar skall bifogas ifylld ansökan:

 • Curriculum vitae
 • Intyg på fullbordad grundutbildning
 • Kort levnadsbeskrivning (max en sida)
 • Beskrivning av konkreta planer för de interkulturella studierna och hur stipendiet kommer att användas (när, var och hur)
 • Ansökningsbevis och/eller Inbjudningsbrev eller motsvarande
 • Kort och konkret beskrivning av övrig finansiering av studierna
 • Referenser från två referenspersoner

Dokumentation av relevanta språkkunskaper efterfrågas av kommittén vid behov.

Observera

Mottagaren av stipendiet underrättas om beslutet under mars månad.

Sökande får ej vara medlem i SWEA eller nära anhörig till en SWEA-medlem.

SWEA International förbehåller sig rätten att inte dela ut stipendiet om juryn ej finner någon lämplig kandidat.

De sökandes handlingar behandlas konfidentiellt och beslut som fattas av SWEA International kan ej bestridas.

Kontakta kommittén: interkultstip@swea.org