SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen

Sök här!
Om stipendiet

SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen

Sökande till SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen ska vara en väl meriterad doktorand som bedriver studier vid ett universitet utanför Sverige och är permanent bosatt utomlands.
Det är mycket viktigt att den sökande har registrerat sitt ämne för doktorsavhandlingen och är i slutskedet av sina forskarstudier. Stipendiet ska vara en hjälp att slutföra avhandlingen.

Goda kunskaper i det svenska språket, såväl i skrift som i tal erfordras.
Den sökande bör vara positivt inställd till SWEA Internationals målsättning och aktiviteter, samt vara villig att hålla föredrag för SWEA-medlemmar både i Sverige och utomlands. De SWEA-avdelningar som bjuder in stipendiaten att tala, står för alla resekostnader.
Medlemmar i SWEA samt deras närmaste familjemedlemmar är ej berättigade att söka stipendiet.

Ansökan ska vara stipendiekommittén tillhanda senast den 15 januari.

Mottagaren av stipendiet och övriga sökande underrättas om beslutet under mars månad.
SWEA International förbehåller sig rätten att ej dela ut stipendiet om juryn inte finner någon lämplig kandidat.
Beslut som fattas av SWEA International kan ej bestridas.

Ansökningsformulär görs tillgängligt i september månad. För frågor kontakta: litstip@swea.org

Sök stipendiet!

Sök stipendiet!