Stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen

Litteratur-stipendiet

Sök här!

Litteraturstipendiat 2023

Svea Larson har tilldelats SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen 2023 för hennes arbete med avhandlingen ”Feeling at Home: Materiality of Transnational Swedish Domesticity, ca. 1880-1940”. Hon tilldelas 15 000 USD för sin forskning. Svea Larson är doktorand i skandinaviska studier på University of Wisconsin – Madison.

Avhandlingen undersöker de kulturella, materiella och emotionella världarna hos migrerande kvinnor under 1900-talets första del och deras roll som kulturbärare av och i vardagslivet.

SWEA Internationals podcast SWEA-podden ställer frågan ”hur är det egentligen att flytta hem till Sverige efter tiden utomlands?” Detta är också centralt i Svea Larsons forskning.

Sveas intresse för Sverige har sitt ursprung i hennes familjebakgrund med förfäder som emigrerade till USA och bosatte sig i Minnesota. Det svenska språket talades hemma av far- och morföräldrar under familjehögtider men inte i vardagssammanhang. 2015 flyttade Svea till Sverige som au pair för att förbättra svenskan och samtidigt forska om sin egen släkthistoria.

Lyssna till intervjun med Svea vid Sverigemiddagen i Göteborg.

Läs mer om Svea Larson och tidigare års stipendiater längre ned på sidan.

OM STIPENDIET

SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen

SWEAs stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen tilldelas en väl meriterad doktorand. Stipendiet är avsett som forskningsanslag att användas som hjälp att komma vidare och slutföra avhandlingen.

Stipendiaternas arbete som forskare, föreläsare och översättare främjar i allra högsta grad SWEAs målsättning, att sprida svensk kultur i världen.

Goda kunskaper i det svenska språket, såväl i skrift som i tal erfordras.

 

2024 års stipendium uppgår till 15 000 USD. Ansökan öppnar 15 september 2023. Sista ansökningsdag 15 januari 2024.

 

 

Kriterier & Handlingar

Sökande skall:

 • vara en väl meriterad doktorand som bedriver studier vid ett universitet utanför Sverige och är permanent bosatt utomlands
 • ha registrerat sitt ämne för doktorsavhandlingen och är i slutskedet av sina forskarstudier. Stipendiet ska vara en hjälp att slutföra avhandlingen
 • vara villig att hålla föredrag för SWEA-medlemmar både i Sverige och utomlands

Följande handlingar krävs:

1. Ansökan. — Fyll i samtliga uppgifter i ansökningsformuläret och ladda upp följande bilagor.

2. CV.

3. Detaljerad beskrivning av ämnet för doktorsavhandlingen. Vår oberoende jury kommer med hjälp av andra sakkunniga inom ämnesområdet noggrant utvärdera varje projekt. De tar hänsyn till förmågan att framgångsrikt fullfölja projektet samt dess betydelse ur forskningssynpunkt.

Viktigt är att specificera slutfasen av avhandlingen och den metodik som kommer att tillämpas. Nämn också redan publicerade forskningsrapporter och uppge om någon del av forskningen bedrivs i Sverige samt vilka kontakter som tagits med institution i Sverige.

4. Förslag till hur eventuellt stipendium ska användas.

5. Kort presentation av dig som person på svenska. Frågor som bör beröras:

 • Hur hörde du talas om stipendiet?
 • Hur blev du intresserad av Sverige och det svenska språket?
 • Hur skulle du beskriva dig själv som forskare?
 • Hur blev du intresserad av det område som du ägnar din avhandling?
 • Hur skulle du lägga upp ett föredrag om din forskning för SWEAs medlemmar?

6. Tre rekommendationsbrev. Ett av dessa ska vara skrivet av handledare eller motsvarande vid den sökandes institution.
De som skriver rekommendationsbreven bör:

 • vara informerade om stipendiets inriktning
 • vara informerade om den sökandes ämne och att det har registrerats samt direkt kunna referera till väsentliga punkter i arbetet
 • ange sin relation till den sökande och vilket intresse han/hon har att projektet fullföljs

Minst ett rekommendationsbrev bör:

 • intyga den sökandes kunskap i svenska språket
 • styrka den sökandes kvalifikationer som föreläsare, vilket kommer att beaktas

Ett rekommendationsbrev från en institution i Sverige är en fördel.

7. Övriga bilagor.

Observera

Mottagaren av stipendiet underrättas om beslutet under mars månad.

Sökande får ej vara medlem i SWEA eller nära anhörig till en SWEA-medlem.

SWEA International förbehåller sig rätten att inte dela ut stipendiet om juryn ej finner någon lämplig kandidat.

De sökandes handlingar behandlas konfidentiellt och beslut som fattas av SWEA International kan ej bestridas.

Kontakta kommittén: litstip@swea.org