Stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen

Litteratur-stipendiet

Sök här!
Om stipendiet

SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen

SWEAs stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen tilldelas en väl meriterad doktorand. Stipendiet är avsett som forskningsanslag att användas som hjälp att komma vidare och slutföra avhandlingen.

Stipendiaternas arbete som forskare, föreläsare och översättare främjar i allra högsta grad SWEAs målsättning, att sprida svensk kultur i världen.

Goda kunskaper i det svenska språket, såväl i skrift som i tal erfordras.

Årets stipendium uppgår till USD 10.000.

 

Ansökan skall vara stipendiekommittén tillhanda senast den 15 januari.

Kriterier & Handlingar

Sökande skall:

 • vara en väl meriterad doktorand som bedriver studier vid ett universitet utanför Sverige och är permanent bosatt utomlands
 • ha registrerat sitt ämne för doktorsavhandlingen och är i slutskedet av sina forskarstudier. Stipendiet ska vara en hjälp att slutföra avhandlingen
 • vara villig att hålla föredrag för SWEA-medlemmar både i Sverige och utomlands

Följande handlingar krävs:

1. Ansökan. — Fyll i samtliga uppgifter i ansökningsformuläret och ladda upp följande bilagor.

2. CV.

3. Detaljerad beskrivning av ämnet för doktorsavhandlingen. Vår oberoende jury kommer med hjälp av andra sakkunniga inom ämnesområdet noggrant utvärdera varje projekt. De tar hänsyn till förmågan att framgångsrikt fullfölja projektet samt dess betydelse ur forskningssynpunkt.

Viktigt är att specificera slutfasen av avhandlingen och den metodik som kommer att tillämpas. Nämn också redan publicerade forskningsrapporter och uppge om någon del av forskningen bedrivs i Sverige samt vilka kontakter som tagits med institution i Sverige.

4. Förslag till hur eventuellt stipendium ska användas.

5. Kort presentation av dig som person på svenska. Frågor som bör beröras:

 • Hur hörde du talas om stipendiet?
 • Hur blev du intresserad av Sverige och det svenska språket?
 • Hur skulle du beskriva dig själv som forskare?
 • Hur blev du intresserad av det område som du ägnar din avhandling?
 • Hur skulle du lägga upp ett föredrag om din forskning för SWEAs medlemmar?

6. Tre rekommendationsbrev. Ett av dessa ska vara skrivet av handledare eller motsvarande vid den sökandes institution.
De som skriver rekommendationsbreven bör:

 • vara informerade om stipendiets inriktning
 • vara informerade om den sökandes ämne och att det har registrerats samt direkt kunna referera till väsentliga punkter i arbetet
 • ange sin relation till den sökande och vilket intresse han/hon har att projektet fullföljs

Minst ett rekommendationsbrev bör:

 • intyga den sökandes kunskap i svenska språket
 • styrka den sökandes kvalifikationer som föreläsare, vilket kommer att beaktas

Ett rekommendationsbrev från en institution i Sverige är en fördel.

7. Övriga bilagor.

Observera

Mottagaren av stipendiet underrättas om beslutet under mars månad.

Sökande får ej vara medlem i SWEA eller nära anhörig till en SWEA-medlem.

SWEA International förbehåller sig rätten att inte dela ut stipendiet om juryn ej finner någon lämplig kandidat.

De sökandes handlingar behandlas konfidentiellt och beslut som fattas av SWEA International kan ej bestridas.

Kontakta kommittén
Luca Gendolavigna; Foto: Privat
Litteraturstipendiat 2021 – Luca Gendolavigna

SWEA-stipendium går till forskning i litterär flerspråkighet Vid SWEA Internationals årsmöte utsågs Luca Gendolavigna till SWEA Internationals Litteraturstipendiat 2021. Han tilldelas USD 10000 för sin forskning i mångkulturell litterär miljö. Luca Gendolavigna är doktorand i…

Läs mer
Marie Lindskov Hansen; Foto: Privat
Litteraturstipendiat 2020 – Marie Lindskov Hansen

SWEA-stipendium går till forskning i skandinavisk litteratur [caption id="attachment_1066" align="alignright" width="225"] Marie Lindskov Hansen; Foto: Privat[/caption] Marie Lindskov Hansen har utsetts till SWEA Internationals Litteraturstipendiat 2020. Hon tilldelas 10 000 USD för sin nyskapande forskning…

Läs mer
Maria Hansson
Litteraturstipendiat 2019 – Maria Hansson-de Laage de Meux

SWEA-stipendium går till forskning kring folktro i realistisk litteratur [caption id="attachment_984" align="alignright" width="266"] Maria HanssonFoto: Privat[/caption] Maria Hansson-de Laage de Meux från Malmö har utsetts till SWEA Internationals Litteraturstipendiat 2019. Hansson tilldelas USD10.000 för hennes…

Läs mer
Litteraturstipendiat 2018 – Heidi Synnøve Djuve

Heidi Synnøve jämför medeltida furstar Heidi Synnøve Djuve, doktorand vid University of Aberdeen, UK., tilldelas SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället för hennes arbete med avhandlingen The Scandinavian Medieval Specula.…

Läs mer
Litteraturstipendiat 2017 – Ian Giles

Ian forskar i översättning SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2017 har tilldelats Ian Giles, doktorand i skandinaviska studier vid Edinburghs Universitet i Storbritannien, för hans arbete med avhandlingen “Tracing…

Läs mer
Litteraturstipendiat 2016

SWEAs Stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2016: Catia De Marco Catia De Marco, doktorand vid Milanos universitet, får SWEAs stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället. Catia de Marco…

Läs mer