Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna

Sista ansökningsdag 15 januari 2023!

Sök här!
Om stipendiet

Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna

Stipendiet skall tilldelas unga scenkonstartister som förtjänar uppmuntran till fortsatta studier för att utvecklas professionellt. Stipendiet skall finansiera fortsättning och/eller slutförande av nationell eller internationell utbildning.

Stipendiet delas ut inom scenkonsterna: sång, dans, teater och instrumentalmusik med en konstart i taget under en rullande fyraårsperiod.

2023 delas stipendiet ut inom instrumentalmusik.

Historien om stipendiet. Vem var Sigrid Paskell?

Sigrid Paskell var en mångårig SWEA-medlem i SWEA Hawaii och SWEA Las Vegas. Vid sin bortgång den 7 augusti 1998 hade hon testamenterat hela sin kvarlåtenskap till SWEA International, Inc. med en önskan om att SWEA skulle instifta ett stipendium i de s.k. scenkonsterna.
Vid årsmötet 2001 i Bryssel etablerade styrelsen en fond, ”The Sigrid Paskell Fund for the Performing Arts”.
Vid årsmötet 2003 i New York instiftade styrelsen stipendiet ”The Sigrid Paskell Scholarship for the Performing Arts”.
Stipendiesumman skall vara den högre av summorna USD 10.000 eller fyra (4) procent av det totala marknadsvärdet på fonden vid föregående årsskifte.
Stipendiet ges ut till sångare, skådespelare, musiker och dansare, med en konstart i taget, under en rullande fyraårs period. Det första stipendiet delades ut i samband med SWEAs 25-års jubileum i Blå Hallen av H.K.H. Kronprinsessan Victoria till operasångerskan Susanna Andersson.

Kriterier
  • Stipendiet skall tilldelas unga scenkonstartister som förtjänar uppmuntran till fortsatta studier för att utvecklas professionellt. Stipendiet skall finansiera fortsättning och/eller slutförande av högre nationell eller internationell utbildning
  • Stipendiaten skall vara en lovande ung kvinna eller man i början av sin karriär inom scenkonsterna sång, dans, teater och instrumentalmusik
  • Stipendiet utdelas till en (1) scenkonstart per år under en rullande fyraårsperiod i samma ordning som ovan (sång 2020, dans 2021, teater 2022 och instrumentalmusik 2023, o.s.v.)
  • Ansökan är öppen för dem som under året för utdelning uppfyller åldersgränserna: 21 – 26 år för sång, instrumentalmusik och teater och 16 – 21 år för dans
  • Sökande måste ha relevant anknytning till Sverige och tala svenska. I ansökan anges hur stipendiesumman är tänkt att användas
  • Ansökan skall innehålla länkar till två (2) oklippta videoinspelningar av två (2) för sång och instrumentalmusik musikaliska stycken/för dans koreografier/för teater monologer i skilda stilar uppladdade på YouTube
  • Av stipendiaten förväntas en muntlig redovisning för hur stipendiet använts/skall användas, i samband med utdelningen och/eller vid annat överenskommet tillfälle
  • Mottagaren förväntas också sprida information om stipendiet och SWEA, även genom egna och för stipendiet relevanta sociala medier

Ansökan skall vara stipendiekommittén tillhanda senast den 15 januari.

Observera

Mottagaren av stipendiet underrättas om beslutet under mars månad.

Sökande får ej vara medlem i SWEA eller nära anhörig till en SWEA-medlem.

SWEA International förbehåller sig rätten att inte dela ut stipendiet om juryn ej finner någon lämplig kandidat.

De sökandes handlingar behandlas konfidentiellt och beslut som fattas av SWEA International kan ej bestridas.

Kontakta kommittén
ÅRETS STIPENDIAT FÖR SIGRID PASKELLS STIPENDIUM

Shada-Helin Sulhav

Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna 2022 går till skådespelaren Shada-Helin Sulhav. Sulhav tilldelas 15 000 USD för sin stora konstnärliga talang.

Sedan barnsben arbetar Shada-Helin Sulhav som filmskådespelare och avslutar i juni 2022 sin utbildning på Teaterhögskolan i Malmö. I slutet av augusti 2022 börjar hon jobba på Folkteatern i Göteborg.

Med stipendiet vill Sulhav utbilda sig vidare i skådespeleri, skrivande och regi för att växa som konstnär men också kunna producera eget i framtiden. Hennes dröm är att spela viktiga roller, som är drivande och har ett budskap som kan inspirera människor, samt med öppet och kritiskt sinne producera egna projekt om bland annat genusfrågor, rasism och sorg.