Interkulturella Stipendiet 2022

Lisa Raeder

Lisa Raeder

Juryns motivering:

Lisa forskar inom ett brett tvärvetenskapligt område och anses besitta såväl kunskap, passion, kritisk analysförmåga samt inte minst ett brinnande intresse för hela det spektrum som hennes forskning spänner över. Lisas projekt syftar till att belysa vilken roll hormonella preventivmedel – och de normaliserande praktiker som omgärdar dessa – spelar i skapandet av normer rörande kön, sexualitet och femininet och hur de formar uppfattningar om kropp, identitet och hälsa i olika kulturella sammanhang.