Doktorand Lisa Raeder får SWEA- stipendium

Lisa Raeder är mottagare av 2022 års Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer. Hon tilldelas 15 000 USD för fortsatta studier vid University of Edinburgh.

Efter några år som frilansande modern dansare i Sverige och internationellt bestämde Lisa Raeder sig för att ta en A-kurs i genusvetenskap.

– Jag ville förstå samhälleliga konsekvenser av könsroller, maktstrukturer och sociala fenomen såsom preventivmedelsanvändning.

När Raeder skrev sin masteruppsats i vilken hon intervjuade barnmorskor som arbetade på ungdomsmottagningar om deras perspektiv på preventivmedel och sexuell hälsa, utlystes samtidigt en doktorandtjänst i folkhälsovetenskap vid Universitetet i Edinburgh.

– Jag sökte och till min glädje fick jag tjänsten. Nu vill jag fortsätta studera preventivmetoder ur ett biosocialt och hälsovetenskapligt perspektiv men även hormonforskning i bred bemärkelse.

Det var en mycket tacksam Lisa Raeder som nåddes av nyheten att hon blivit utsedd till årets mottagare av Agneta och Gunnar stipendium för interkulturella relationer.

– Jag är så otroligt glad och ärad att SWEA valt att utnämna mig till årets stipendiat. Med deras stöd ges jag möjligheten att fullfölja mina doktorandstudier vid University of Edinburgh – betydelsen och känslan är fantastisk!

Juryns motivering lyder:

Lisa forskar inom ett brett tvärvetenskapligt område och anses besitta såväl kunskap, passion, kritisk analysförmåga samt inte minst ett brinnande intresse för hela det spektrum som hennes forskning spänner över. Lisas projekt syftar till att belysa vilken roll hormonella preventivmedel – och de normaliserande praktiker som omgärdar dessa – spelar i skapandet av normer rörande kön, sexualitet och femininitet och hur de formar uppfattningar om kropp, identitet och hälsa i olika kulturella sammanhang.

Lisa bor för närvarande i Stockholm, och är också gästdoktorand vid Stockholms universitet.

– Det ska verkligen bli spännande att träffa Lisa och jag ser mycket fram emot att fortsätta följa Lisas forskning, ett spännande och alltid lika aktuellt och viktigt ämne för kvinnor runt om i världen, säger Catarina Hansson, SWEA Internationals ordförande.

Lisa Raeder

SWEA_interkult-logga_2022

Lisa Raeder, Isle of Skye, Scotland
Isle of Skye, Scotland