Litteraturstipendiet 2018

Heidi Synnøve Djuve

Heidi Synnøve Djuve, doktorand vid University of Aberdeen, UK., tilldelas SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället för hennes arbete med avhandlingen The Scandinavian Medieval Specula.

Juryns motivering:

Heidi Synnøve Djuves projekt tar ett komparativt grepp på skandinavisk politisk litteratur då hon avser att jämföra två s.k. furstespeglar, d.v.s. rådgivningsböcker för unga furstar, från medeltiden: den norska Konungs skuggsjá från 1200-talet och den svenska Konungastyrelsen från 1300-talet, som bara existerar i ett enda exemplar. Hon har också för avsikt att översätta Konungastyrelsen till moderna språk för att göra den mer tillgänglig för forskning. Heidi Synnøve Djuves avhandling kommer öka våra kunskaper om det förmoderna Skandinaviens språk och kultur och de förändringar i politisk ideologi som texterna vittnar om.