SWEAs sekretesspolicy

SWEA – Swedish Women’s Educational Association International, Inc.

Sammanfattning av SWEA Internationals hantering av personuppgifter.

SWEAs sekretesspolicy är baserad på reglerna i den europeiska dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR). Uppdateringar sker kontinuerligt.

SWEA Internationals styrelse har utsett SWEAs administration i Florida till personuppgiftsansvarig. Administrationen har kartlagt och upprättat ett register över hanteringen av personuppgifter inom organisationen.

Idag finns uppgifter om våra medlemmar i våra register genom det avtal som träffats i och med ansökan om medlemskap.

Uppgifterna används som följer:
 1. När en medlem ansöker om medlemskap och betalar sin medlemsavgift till en av SWEAs avdelningar runt om i världen registreras medlemmens namn, e-postadress, telefonnummer och postadress
 2. Utträdda medlemmars personuppgifter tas bort ur registret och raderas efter bestämd tid
  1. SWEA International skickar ut två medlemsförmåner digitalt till din e-postadress
  2. Nyhetsbrevet, som kommer varje månad, med undantag för juli
  3. Medlemstidningen Forum, som kommer ut fyra gånger per år
  4. Dessa utskick sker via medlemsregistret och delas inte med några samarbetspartners
  5. Medlemmen kan välja bort båda dessa publikationer genom att markera ”unsubscribe” i själva utskicket
  6. Ifall man avsäger sig utskick så får man varken nyhetsbrevet eller medlemstidningen Forum
 3. Uppgifterna i SWEAs medlemsregister finns hos företaget Upright i Sverige
  1. Upright har bekräftat att de har genomgått en granskning av sin hantering av personuppgifter inför starten av GDPR
  2. Medlemmarna har personliga inloggningsuppgifter till registret
  3. Medlemmarna kan när som helst på egen hand ändra, lägga till eller ta bort tidigare inlagd information i registret med hjälp av personliga inloggningsuppgifter
  4. Uppgifterna i registret lämnas inte ut till andra organisationer eller företag
 4. Inga personuppgifter registreras inom SWEA än för föreningens verksamhet
 5. Vår webbplats och våra samarbetspartners samt sociala media följer de säkerhetsanvisningar som föreskrivs
 6. SWEA International har informerat sina avdelningar, som är ansvariga för den lokala hanteringen av respektive avdelnings personuppgifter, om att sekretesspolicyn måste följas globalt och respektera varje lands egna lagar och förordningar
 7. SWEA International registrerar inte några uppgifter om leverantörer annat än företagets namn. Leverantörsfakturor sparas endast som underlag till bokföringen som sker i USA enligt amerikansk redovisningslag för 501(c)(3) nonprofit organizations