SWEAs medlemstidning

Forum

Forum är SWEA Internationals medlemstidning – en elektronisk tidskrift som kommer ut 4 gånger per år.

Forum finns även på tidningsplattformen Yumpu.

Om Forum

Tips & förslag

I Forum kan du läsa om aktiviteter och projekt inom SWEA International och SWEAs avdelningar. Du hittar också artiklar om svensk kultur, svenska språket och flerspråkighet samt om olika erfarenheter som utlandssvensk.

Har du förslag på artiklar eller ämnen till Forum? Vill du berätta om något ni gjort i din avdelning ? Har du skrivit en artikel eller vill du engagera dig i Forum på annat sätt? Hör av dig till oss! Du behöver inte ha någon specifik erfarenhet, det viktigaste är att du har ett genuint intresse.

Respektive skribent ansvarar för insänt material. Du som skickar in foton ansvarar för att fotografen godkänt användandet samt att de som är med på bild har godkänt sin medverkan. Forum är fritt tillgängligt för alla på internet och bilderna kan även komma att användas i sociala medier.

Publiceringsplan

Nr 1 publiceras den sista februari – text & bilder skickas till redaktionen senast den 15 december.

Nr 2 publiceras den sista maj – text & bilder skickas till redaktionen senast den 15 mars.

Nr 3 publiceras den sista augusti – text & bilder skickas till redaktionen senast den 15 juni.

Nr 4 publiceras den sista november – text & bilder skickas till redaktionen senast den 15 september.

Redaktionen förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar i insänt material.

 


kontakta forums redaktion

 editor@swea.org

Redaktionen

Ansvarig utgivare Catarina Hansson, president@swea.org
Redaktör Eva Wissting, editor@swea.org
Annonser Katri Olander Serenius, adminchef@swea.org
Grafisk formgivning & layout Lollo Schnittger Nylén
Illustrationer Lena Olsson
Korrektur Birgitta Benthede (samordnare), Carolina de Klerk Nordholm, Liselotte Kjellme, Christina Moliteus, Ninni Pettersson Wästberg
Skribenter Katarina Agorelius, Therése Andrén Eggeborn, Louise Jansson, Mi Karlsson Bergkvist, Malin Lager, Carina Middendorf, Margareta Nilson, Anna Tvinnereim, Åsa Wallmark, Florence Wetzel