Arets-BUSa-2019-Anna-Svensson2-1kol

Årets BUSa 2019: Anna Svensson

Årets BUSa 2019 tilldelas

Anna Svensson, SWEA New York

Anna Svensson har med stor personlig entusiasm tagit på sig ett gediget ansvar i svenskundervisningen för svensktalande barn och ungdomar i sina nya hemländer. Hennes insats har rönt stor uppskattning från elever och föräldrar.

Det vinnande konceptet i hennes engagemang har varit:

En förmåga att kunna skapa sammansvetsade undervisningsgrupper, trots olika åldrar inom gruppen, där alla kan utvecklas utifrån sin egen nivå. Detta har skett med hjälp av ett stort personligt engagemang av värme, lyhördhet och humor.

Undervisningen har inte enbart rört det svenska språket utan även svensk kultur, geografi, historia samt dagsaktuella händelser.

Skapandet av en ”svensk miljö” i undervisningssituationen samt fokus på svenska högtider och traditioner.

Arets-BUSa-2019-Anna-Svensson2
Årets BUSa 2019, Anna Svensson
Dela