Guide för mentorskap

[ezcol_1half]

Mentorskap på Facebook – guide

Välkommen till SWEA Mentorskap

Här får du möjligheten att erbjuda dig och din erfarenhet som mentor för andra Sweor samt söka en mentor inom SWEA som har kunskap och erfarenhet som du efterfrågar.

När din mentor accepterat din förfrågan eller du har accepterat att delta i ett mentorskap, läs igenom nedanstående mall för inspiration.

Kom ihåg att relationen mellan er bygger på ömsesidigt utbyte och respekt.

Försök vara en god lyssnare. Visa intresse, engagemang och avsätt tid för era möten. Det kan vara bra att ha ett konsultativt förhållningssätt, det vill säga, du som är mentor agerar som ett stöd och ett bollplank.

Kom gärna överens om att era samtal är konfidentiella mellan er, det vill säga, att ingen av er delar konversationen eller innehållet i samtalen vidare till andra. På så sätt bygger ni tillit och förtroende.

SWEA International ansvarar inte för innehållet i samtalen mellan individuella Sweor, precis som när vi ses i verkliga livet. Du som Swea agerar under eget ansvar och om relationen med din mentor inte fungerar så har du möjlighet att avsluta samarbetet. Bra att ha i åtanke att mentorskap kommer med ett ansvar och omtanke om andra.

Nedan följer en ungefärlig guide hur mentorskap inom SWEA kan gå till. Se även SWEAs Teknisk vägledning för mentorskap, där du får tips och idéer om innehållet samt hur du kan gå tillväga.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Två kvinnor i parken

Två kvinnor på en bänk[/ezcol_1half_end]

Steg 1: Lär känna varandra

Kom igång genom att:

  • Bestämma hur ofta ni ska ses till exempel varannan vecka.
  • Hur ska ni ses, via Zoom, mobil eller personligt möte?
  • Vilket område gäller mentorskapet? Ledarskap, karriär, starta eget, familj, hälsa, ekonomi med mera.
  • Kom gärna överens om att samtalen mellan er är konfidentiella.

Steg 2: Målbild/målsättning

Om ni önskar, enas om en målbild, dvs. bestäm vad ni planerar att uppnå och förväntar er av mentorskapet. Man måste inte ha en målbild, utan ni kan samtala från gång till gång utan en specifik plan.

Steg 3: Skapa en plan

När/om ni kommit överens om en målbild/målsättning, så kan ni skapa en plan,till exempel definiera områden som ni kommer att gå igenom under mentorskapet.

Steg 4: Stämma av läget

Kom ihåg att stämma av hur processen går då och då, kanske har målet redan uppnåtts eller har förväntningarna ändrats?

Går utvecklingen framåt?

Steg 5: Uppmärksamma positiv dynamik

Fira framsteg som ni uppnår.

Steg 6: Vad händer sen?

När mentorskapsprogrammet har avslutats, vad händer då?

Tala gärna igenom:

  • Har målen uppnåtts?
  • Fungerade processen och arbetssättet?
  • Hur fortsätter jag på egen hand?
  • Ska vi hålla fortsatt kontakt och i så fall hur?
Dela