Lovisa Löwenborg – Kvinnor & Kapital

Jämställdhet måste bli en coolare fråga

FAKTA:

Lovisa Löwenborg, 35 år, bor i Lissabon men har tidigare bott i USA (Dallas och Washington D.C.) Mexiko, Schweiz, Tyskland och Finland. Hon arbetar med att få fler kvinnor att investera och genom det påverka och öka jämställdhet och mångfald inom finansbranschen och ekonomin i stort.

Enligt FN:s globala mål ska vi arbeta för att öka jämställdhet, minska ojämlikhet och ur flera synvinklar skapa hållbara samhällen. Världsmålen är satta, och alla måste agera. Jag tror att vi kan uppnå en mer balanserad och jämställd värld om vi börjar där kapitalet härjar och jag vill därför skapa förutsättningar för kvinnor att kunna bidra och delta just där. Det är min övertygelse att om vi blir fler kvinnor inom finanssektorn som ägare, investerare och beslutsfattare, kommer det att bidra till detta. Ekonomin är en central punkt i allt som sker nu och framöver. Där går det att påverka när man sitter med kapitalet. Cash is power.

 

Efter flera år som investerare, främst inom fastighetsbranschen, har jag genom åren träffat många kvinnor som gärna vill, och har kapital att, investera men inte har ingångarna eller får möjligheterna. Det var början till att jag 2016 var med och startade WIRE (Women Invest in Real Estate) i Sverige. WIRE är en kvinnlig investerargrupp i Skandinavien som genom utbildning, nätverk och framförallt investeringsmöjligheter ger kvinnor chansen att saminvestera i fastigheter. Just nu är över 600 kvinnor aktiva investerare och vi har investerat i total 21 olika fastighetsprojekt tillsammans. Vi ser detta som ett av Sveriges mer effektiva jämställdhetsprojekt där vi verkligen får in fler kvinnor i en mansdominerad värld.

Första kvinnoägda fonden i Europa

En morgon i maj 2021 vaknade jag och kände, precis som i Gandhis citat, att jag måste vara den förändringen jag vill se. Vill jag se en skillnad måste jag bidra till den genom handling och initiativ som leder utvecklingen i den riktningen. Jag hade då bott i Portugal i nästan ett år och det tillsammans med mina tidigare erfarenheter av utlandsboende gjorde att jag kände att fler länder måste påverkas. Kvinnors kapital måste göra skillnad även utanför Sverige, eftersom problemet med för lite inflytande och för få kvinnliga investerar ser likadant ut överallt. Jag insåg att arbetet är desamma och att en internationell struktur var allt som behövdes. Att sätta upp den första kvinnoägda fonden i finansmeckat Luxemburg skulle bli mitt första steg i den nya riktningen. Jag tänkte att jag tar risken att starta en fond för att skapa förutsättningar för kvinnor att vara en del av förändringen genom att investera tillsammans med mig och öka kvinnligt ägande och investerande.

I september samma år gjorde jag min första resa någonsin till Luxemburg. Jag hade fått tips om att där fanns de bästa strukturerna för internationella fonder. Staden var som ett blankt papper för mig. Jag kände ingen, men hade ett namn och ett telefonnummer till en advokat som skulle kunna svara på en del frågor.

Det har sedan dess varit en resa, men målet är nu väldigt nära och ”Female fund” är planerad att lanseras på internationella kvinnodagen den 8 mars i år. Fonden ska, förutom att arbeta med de globala målen 5 och 10 (öka jämställdhet och minska ojämlikhet) inom finansbranschen och andra mansdominerade branscher som fastigheter och skog, även på sikt hitta och stötta kvinnliga initiativ och kvinnliga entreprenörer. Fonden kommer varje år att donera pengar till välgörenhet som arbetar med jämställdhet och kvinnors utsatthet på olika sätt. Det blir då ett riktigt hållbart kvinnligt kretslopp där vi alla gör skillnad på riktigt.

Female Fund besökte Davos

Att investera hållbart behöver stå högst upp på agendan. Både hållbart i form av miljö och den gröna omställningen, men även social hållbarhet och hur vi kan göra världen till en bättre plats för alla. Jag tror att jämställdhet och mångfald på ledningsnivå är nyckeln till detta, men utvecklingen går inte tillräckligt snabbt i den riktningen.

Jämställdhet måste, som ett exempel, bli en coolare fråga. Det behöver bli fler tuffa starka kvinnor (och ännu hellre män) från olika målgrupper som tar ställning och prioriterar frågan som en mänsklig rättighet över såväl parti- som landsgränser.

På World Economic Forum i Davos förra veckan fick jag uppleva mycket av detta. Jag träffade många tuffa, inspirerande och hårt arbetande kvinnor som med handfasthet driver förändringen framåt och är riktiga changemakers. Kvinnorna tar täten och många kloka män hakar på. Olika event med paneler, rundabordssamtal och framföranden från ledare under temat ”Equality” fyllde området i och omkring de Schweiziska alperna – men av den officiella delegationen var mindre än 25 % kvinnor.

Sverige har ordförandeskapet i EU i vår och det är en unik möjlighet att belysa jämställdhetsfrågorna och presentera förslag på konkreta insatser. Jag vill inte se några mer siffror och rapporter med statistik. Jag vill se handlingar och initiativ som gör skillnad, på riktigt.

Jag inser att det är kraften i att, oavsett vad det gäller, lyfta frågan och skapa skillnad som blir avgörande i det långa loppet. Att genom handling vara en förebild som inspirerar och motiverar fler. Visa att det är möjligt – som en av banderollerna längs Promenade i Davos uppmanade: ”Impossible is possible”. Jag är därför glad över att få arbeta med just detta och hitta vägar för kvinnor att investera, snart även på internationell nivå.

Vi alla svenska kvinnor ute i världen kan i vår närhet påverka och göra skillnad på något vis. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Ta gärna kontakt med mig och dela dina tankar och idéer!

Med kärlek,

Lovisa

BILDTEXT: Till höger: Lovisa i Davos under World Economic Forum tillsammans med Dr. Anino Emuwa, grundare av ”100 Davos Women”

 

 

Dela