Photo by Min An from Pexels

Skrivövning 11: I krigets närhet – avsked, möten

Nu tar vi oss an nästa lilla skrivövning, den som är nummer 11 i ordningen.

Den rådande situationen med Ryssland och Ukraina påverkar oss alla. Därför är vårt skrivtema I krigets närhet – avsked, möten. Du kan skriva en fiktiv berättelse eller kanske ett eget minne med krigsanknytning. Tänk brett i din tolkning av avsked, möten; ett avsked kan vara av en tillvaro, den blomstrande fruktträdgården eller den stora familjeklenoden som inte går att ta med i flykten från kriget. Mötet kan vara med en okänd person i krigsmiljö, en ny kultur i ett land man flytt till. Eller kanske skriver du om soldaten som hittar en liten kattunge i rasmassorna av ett hus och påminns för en stund om livets normalitet innan kriget bröt ut.

Din berättelse kan vara både glad och lycklig eller kanske gruvsamt sorglig.

Form: Berättelsen ska vara skriven i tredjeperson, dåtid, även om texten handlar om något som du själv har upplevt.

Tid: Sista dag för Skrivövning 11 är onsdag den 20:e april.

Låt oss sätta våra tankar om kriget och den rådande situationen i världen på papper.

Varma skrivarhälsningar,

Mi Karlsson Bergkvist

2022-03-09

Photo by Min An from Pexels
Photo by Min An from Pexels
Dela