Interkulturella Stipendiet 2023

Julia Sahlström

Doktorand Julia Sahlström har utsetts till 2023 års stipendiat av Agneta och Gunnar Nilssons Stipendium  för studier av interkulturella relationer. Julia har tilldelats 15 000 USD för sin forskning kring judars minnen och erfarenheter av Förintelsen.

Juryns motivering:

Juryn för Agneta och Gunnar Nilssons Stipendium för studier av interkulturella relationer har utsett Julia Sahlström till mottagare av 2023 år stipendium. Julia är doktorand vid Stockholms universitet och arbetar på en avhandling som tar upp judarnas minnen och erfarenheter av förintelsen under den tidiga efterkrigstiden, 1945-66. Julia har sedan tidigare examina i retorik, statskunskap, samt i förintelse och folkmordsstsudier.

Julia kommer att studera en termin vid universitetet i Oxford, den historiska institutionen, dit hon blivit inbjuden att arbeta med Dr. Katherine Lebow, en expert inom området ”förintelsen och judiska studier”. Julia kommer under denna tid kunna lära känna andra forskare med liknande forskningsinriktning, ytterligare bygga sitt akademiska nätverk samt kunna ta del av de arkiv som har samlats där.

Forskning kring förintelsen är ständigt aktuellt mot bakgrund av vad som sker runt om i världen, och Julia har redan använt sina kunskaper och sitt intresse vid frivillighetsarbete inom integrering och att sprida kunskap om folkmord, konflikter och rasism. Vi är övertygade att Julia kommer att fortsätta att bygga broar mellan människor genom sin fortsatta forskning.