Litteraturstipendiet 2023

Svea Larson

Juryns motivering:

SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen 2023 tilldelas Svea Larson för hennes arbete med avhandlingen ”Feeling at Home: Materiality of  Transnational Swedish Domesticity, ca. 1880-1940”. Avhandlingen studerar svenska kvinnors migration till USA och återflyttade till Sverige och blir ett viktigt komplement till tidigare migrationsforskning som mest handlat om män. Projektet är tvärvetenskapligt och förenar teorier från etnologi, historia och gender-studier.