Svenska skolan i Seattle

Här kan du läsa lite om Svenska Skolföreningen i Seattle.

Aritkeln var ursprungligen en del av beskrivningen för månadspyssel för maj 2017 och XX.

Historik och samarbete med SWEA

Svenska skolan i Seattle grundades augusti 1998 med en vision om en skola där barn har möjlighet att utveckla sitt svenska språk, sin svenska identitet och få den svenska kulturen att leva vidare. Varje höst samlas vi i Farrel McWhirter parken och har upprop. Skolan har under åren växt sig allt större sett till många olika perspektiv. Det faktum att skolan i dagsläget har 100 elever gör att skolan förmodligen är den svenska organisation i området där flest svenskar är involverade. Skolan är inte bara en viktig del av barnens uppväxt, det är även en viktig mötespunkt för många av de svenska föräldrarna. SWEA Seattle har genom åren donerat till skolan för att ge det lilla extra. Det har t.ex varit böcker och filmer till skolans bibliotek och SWEAs donation har gjort det möjligt att bjuda in svenska teater och musikgrupper.

Undervisning och gruppindelning

Idag är skolans 100 elever indelade i 7 olika klasser där man satt ett maxantal på 15 elever per klass. Skolans klasser är indelade i ålder i så stor utsträckning som möjligt. Vi följer skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet. På grund av dessa kursplaner har elevernas kunskapsnivå i svenska varit tvungen att utvärderas mer grundligt i klasserna med äldre skolbarn. I grupperna där barnen från 7 år och uppåt går genomför lärarna intervjuer med barnen för att se att deras förståelse är tillräcklig för att kunna tillgodogöra sig undervisningen som sker. Om läraren är osäker på elevens språkförståelse genomför lärare tillsammans med en rektorer ett litet samtal med barnen för att se om elevens förståelse är tillräckligt stor för att kunna gå vidare till nästa nivå som krävs för att kunna följa med i den undervisning som sker på skolan.

Skolans styre

Skolan drivs av en styrelse av engagerade föräldrar som har huvudansvaret för att se till att skolan styrs korrekt i förhållande till de styrkrav som finns från skolverket i Sverige. De har även ansvar för att bjuda in till skolstart, julavslutning, sommaravslutning samt informera föräldrarna om volontärmöjligheter. Det pedagogiska och operativa arbetet styrs av två rektorer som även har ansvar för anmälningar till skolan och hanteringen av kö platser. De är även de som har den direkta kommunikationen med styrelsen. Rektorerna Charlotte Brekkan och Catharina Lundin har varit på sina poster som rektorer sedan 2010. De är även båda lärare på skolan vilket gör att de har god insyn i vad som kan utvecklas och vad som fungerar bra.

För att skolan ska kunna hålla en hög standard, anser både styrelse och lärare att det är oerhört viktigt att hålla sig uppdaterade om vad som pågår i skolvärlden, både i Sverige och i den kompletterande undervisningen som sker i svenska utomlands. De enskilda lärarna är själva ansvariga för att hålla sig uppdaterade och göra sin undervisning såaktuell som möjligt utifrån de elever de har in sin grupp. Från skolföreningens sida så ger de styrelsemedlemmar och lärare möjlighet att delta i svenska utlandsskolors förenings konferenser.

Just nu är hälften av lärarna utbildade lärare, övriga är alla högskoleutbildade. Skolan har infört assistenter de senaste åren i alla klasser som hjälper läraren i klassen. På så vis går arbetet betydligt smidigare i klasserna när man kan hjälpa till med både det praktiska och det pedagogiska. Det finns även en större chans och möjlighet för barnen att få den tid och hjälp de behöver under lektionerna. Vi erbjuder tidigare elever betalda ungdomsassistentplatser, ofta deras första jobb.

Lärarna har möjlighet att välja vilka läromedelsmaterial de vill arbeta med. Alla klasser har läroböcker eller material från Sverige. De förser även föräldrarna med ett mail varje vecka. Vad som ingår i dessa mail är beroende på vem läraren är men ofta kommer det med en uppdatering från föregående lektion och information inför kommande lektion. Det är även ett enkelt sätt för lärare och föräldrar att hålla en öppen kommunikation som både gynnar skolan och den enskilda eleven.

Tack SWEA Seattle och Svenska skolan i Seattle! Vi hoppas på ett fortsatt bra samarbete och utbyte genom åren och hoppas det pyssel som skolans elever har satt ihop kan inspirera mänga barn över hela världen.

Dela