BEHÖRIGHET SVENSKA

Tänk om barnen skulle vilja studera i Sverige? Det är inte bara gratis, utan skulle även ge barnen en verklig inblick i hur det skulle vara att bo i Sverige. Så att de kan välja själva sedan.

Många av oss utlandssvenskar har funderat på det här. Om man skulle ta reda på hur reglerna egentligen ser ut, för betygsöversättning, studiebidrag och eventuella avgifter och framför allt för behörighet i svenska?

Det är då man upptäcker att det finns en massa olika vägar, eftersom svenskar och svenska skolor över hela världen har hittat egna lösningar.

Men alla ska inte behöva uppfinna hjulet. Därför har vi i BUS grävt lite och hittat de vanligaste sätten, samt några mer ovanliga sätt att få behörighet i svenska för universitetsstudier i Sverige.

Det är då man upptäcker att det finns en massa olika vägar, eftersom svenskar och svenska skolor över hela världen har hittat egna lösningar.

Men alla ska inte behöva uppfinna hjulet. Därför har vi i BUS grävt lite och hittat de vanligaste sätten, samt några mer ovanliga sätt att få behörighet i svenska för universitetsstudier i Sverige.

 

De vanligaste vägarna är det så kallade Tisus-provet och Hermods distansstudier.

 

Tisus har en muntlig och en skriftlig del, samt testar läsförståelse. Provet kan göras på flera olika orter i Sverige, samt på cirka 60 provställen utomlands. Kontakta Tisus Utland för att ta reda på var: http://www.su.se/svefler/tisus/provorter/provorter-tisus-utland/provorter-tisus-utland-1.30042

(Läs mer om Tisus i artikeln bredvid.)

 

En del skolor för kompletterande undervisning i svenska i utlandet förbereder sina elever inför Tisus-provet.(Mer om detta i artikeln från Rivieran.)

 

Hermods är ett anrikt utbildningsföretag som förnyat sig. Nyligen tog de över regeringens uppdrag att bedriva svensk gymnasieutbildning på distans, från Värmdö Gymnasium.

Eleverna kan få statsbidrag för studierna och få rabatt på större delen av avgiften som ligger på ungefär 3000 kronor per kurs.

Mer om priser: http://webbutik.hermods.se/index.php/webbutik/kurser/results,73-72.html

 

Hermods har två olika alternativ och vilket som passar bäst beror på elevens förhandskunskaper i svenska.

Kurserna Svenska 1,2 och 3 motsvarar tre års svenska på gymnasiet i Sverige. Distanskurserna är framför allt utformade för elever som har bott i Sverige och har gått i skola där, men vars föräldrar har ett tidsbegränsat uppdrag utomlands. Eleverna kan även ha läst enligt den svenska läroplanen på grundskolan på Sofia Distans, det företag som bedriver statsbidragsberättigad distansundervisning för utlandssvenskars barn fram till och med årskurs 9.

Just nu läser ett par hundra elever dessa kurser runtom i världen.

En del utlandskolor, med kompletterande undervisning i svenska några timmar i veckan, samarbetar med Hermods. Svenska Skolan i Peking http://www.ssbchina.se/index.php

erbjuder till exempel handledning för kurserna på Hermods och Sofia Distans.

 

Hermods kurser Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ger också behörighet till svensk högskola och brukar ses som en fortsättningskurs för Svenska för invandrare SFI. Trots att den här kursen kan passa bra för elever som har två språk i hemmet, och som aldrig har bott i Sverige, har Hermods bara en handfull elever i utlandet som har valt här kursen. (Läs om några av dessa elever I artikeln BREDVID/OVAN/NEDAN/FIXA ELSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela