Katarina Lööf

Katarina Lööf

VÄLKOMMEN TILL VÅR BLOGG OM SVENSKTALANDE KVINNOR MED
VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS

Katarina Lööf — VD för Svenska handelskammaren i Frankrike

[ezcol_2third]

Mitt uppdrag? Jag brukar likna mig vid en spindel som bygger nät för det fransk-svenska näringslivet, vilket främjar och förvaltar handelsrelationer. Kanske en hoppspindel, vid snarare eftertanke, för det gäller att förflytta sig snabbt, ofta på kort tid, utveckla och leda ett brett utbud av projekt inom olika affärsområden, och alltid med förmånen att kunna befinna sig i centrum av händelserna.

Jag är utlandssvensk sedan 1990. Efter ett år i Schweiz där jag jobbade som au pair och läste franska, flyttade jag till Frankrike. Först bodde jag i Annecy, nära franska Alperna, där jag sedan läste en högskoleutbildning inom turismnäring och försäljning samtidigt som jag jobbade halvtid på ett hotell i Chamonix. Till och från åkte jag en del skidor också.

När utbildningen var klar fick jag ett jobberbjudande och hamnade i Paris där jag bott sedan 1998. Till en början jobbade jag som key account manager för ett assistans- och reseförsäkringsbolag. Mina kunder var resebyråer och researrangörer. Jag ansvarade för ett geografiskt område som täckte en stor del av Paris med omnejd samt hela Normandie och delar av norra Frankrike. Starka kundrelationer, regelbunden närvaro och breda nätverk är grundpelaren för framgångsrika affärer i Frankrike, så här gällde det att vara mycket ute på fältet, besöka kunder, knacka dörr och bygga och förvalta relationer. Samtidigt fick jag tillfälle att upptäcka det vackra Normandie och delar av norra Frankrike. Under dessa år blev det ganska många kilometers körning med min lilla Renault och många nätter på små familjehotell.

Sedan 2001 jobbar jag på Svenska Handelskammaren i Frankrike. 2015 läste jag in en master i marknadsföring på Sorbonnes Graduate Business School och för fyra ar sedan blev jag erbjuden rollen som VD på Handelskammaren.

Svenska Handelskammaren i Frankrike grundades 1915 och har som målsättning att främja och utveckla svensk-franska affärsförbindelser. Som oberoende privat förening utgör Handelskammaren ett forum för alla typer av företag, redan etablerade på den franska marknaden eller för dem som är på väg att starta verksamhet i landet. Att öka kännedom och förståelse av båda ländernas affärsklimat, näringsliv och marknadspotential utgör ett genomgående prioriterat uppdrag.

Inom ramen för Sveriges näringslivsfrämjande bidrar Handelskammaren till att stärka Sverigebilden i Frankrike. I nära samarbete med Sveriges ambassad, Business Sweden, Svenska institutet och Visit Sweden lokalt, bildar vi Team Sweden, eller som vi själva kallar oss här: Dream Team Sweden.

Fransmän förknippar Sverige med starkt innovationstänkande, ett klimatsmart samhälle och ett mycket starkt socialt engagemang. I flera undersökningar vi gjort visar det sig att Sverigebilden har en positiv inverkan på företagens business. Som svensk handelskammare utomlands har vi en viktig roll att fylla med att sprida information och kännedom om svenska företag: vilka de är, hur investeringar ser ut, vilka engagemang företagen står för, värderingar, know-how, innovationer, F&U… Detta gör Handelskammaren genom olika evenemang och kommunikationskanaler.

Att utveckla affärsrelationer mellan våra länder innebär också att vi har i uppdrag att främja Frankrike som investeringsmarknad och öka kännedom om dess affärspotential gentemot svenska företag och investerare. Genom mina trettio år som svensk i Frankrike har jag haft förmånen att vara med och se en spännande utveckling. Frankrike som affärsland har en enorm potential. Det har varit extra spännande att jobba med Frankrikefrämjande de senaste åren då mycket har hänt. Flertalet reformer och insatser har genomförts till gagn för ett klimat som är allt mer busniess friendly. Frankrike placerade sig 2021 i topp i Europa som marknad för mottagande av utländska direktinvesteringar. Vi ser ett tydligt ökat svenskt intresse för den franska marknaden.

Att ha som målsättning att främja och utveckla svensk-franska affärsförbindelser kan ju låta ganska abstrakt och till och med lite diffust, men konkret, i praktiken, bygger verksamheten på tre pelare.

Ett unikt nätverk

Handelskammaren utgör ett unikt nätverk av beslutsfattare inom näringsliv och offentlig sektor. Kompetens från samtliga industrisektorer finns representerat. De senaste åren har vi satsat på flera event inom tech- och start-up-världen. E-handel och digital marknadsföring hör också till områden vi fokuserar på för att bygga fransk-svenska nätverk. Vi har även skapat specifika nätverk på teman så som ett HR-nätverk för personalchefer samt ett Public affairs / Public relations-nätverk. En handelskammare är ett starkt varumärke i Frankrike och öppnar många dörrar. Idag lever vi i en global och alltmer digitaliserad värld. Vi kommunicerar brett och vitt, direkt över alla gränser. Man kanske skulle kunna ifrågasätta en handelskammarens roll och mervärde i dagens samhälle? Men av min erfarenhet att döma, finns just ett ännu större behov att känna tillhörighet till en gemenskap. Det finns ett stort identitetsbehov och behov att dela värderingar. Nätverksorganisationer har och kommer fortsatt att ha en fundamental roll i en global digital värld.

Kompetensutveckling och utbyte

Vi erbjuder företag ett brett utbud av aktiviteter både kring eko- och geopolitiska frågor samt mer business-inriktade teman. Nyligen startade vi upp en utbildning inom svenskt ledarskap och svensk-franskt management som gjort stor succé. Här har vi tillsammans med en forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och deras Center for Advanced Studies in Leadership skräddarsytt ett program för franska beslutsfattare och managers som jobbar med svenskt ledarskap och management. I slutet av förra året organiserade vi tillsammans med Sveriges ambassad och Business Sweden ”French-Swedish Business Day”, bestående av en halvdagskonferens på temat ”The Decarbonisation of the Economy”, utställningen ”French-Swedish Tech and Innovation Exhibition” samt en näringslivsafton, ”Soirée Franco-Suédoise”, med utdelning av ett företagspris. Den svenske kocken Paul Svensson stod för kvällens meny, ”Sustainable Pleasures”. Vi serverade även fransmän ett mycket uppskattade svenskt rödvin gjort på blåbär. Det gäller att ta risker i affärer! Vi hade närvaro av Kronprinsessan Victoria, Frankrikes finansminister, våra länders ambassadörer och beslutsfattare inom svensk-franskt näringsliv. Eventet utgjorde en plattform för att utbyta best practice inom grön omställning samt att diskutera möjligheter och utmaningar för företagen. Syftet med eventet var även att erbjuda start-ups möjligheten att visa innovativa lösningar och projekt samt samarbeten med stora företag. För er som är intresserade kan ni läsa mer om programmet samt se de olika talen och paneldiskussionerna vid konferensen: frenchswedishbusinessday.com

Ett svensk affärscenter i Paris

Svenska Handelskammaren i Frankrike driver även ett affärscenter i centrala Paris där vi kan erbjuda företag fullt utrustade kontor, möteslokaler samt en privat terrass med enastående utsikt över hela Paris. Affärscenter ska vara lite av ett skyltfönster för svenskt näringsliv. Inredningen och designen tillsammans med informationsmaterial om företagen, om Sverige, våra traditioner och vårt samhälle, bidrar till att sprida kunskap om svenska företag och om vårt land. Självklart serverar vi svenskt fika och smörgåsbord, vilket är väldigt uppskattat av fransmännen.  Vi erbjuder även företagsdomicilering, en tjänst som innebär att ett företag kan registrera sitt bolag på vår adress, utan att ha ett fysiskt kontor. Detta är en unik business support-lösning för svenska företag i Frankrike. Vi kan hjälpa företag att förenkla uppstartsprocessen och reducera time to market.

Men hur är det då att jobba som svensk i den franska affärskulturen?

Att vara svensk i Frankrike medför bara förmåner och positiva associationer. Sverige väcker stort intresse och drar nytta av en mycket god bild. Det finns dock skillnader i affärskultur och kommunikation som man lär sig se, förstå och hantera med åren. Som svensk kan man ha en tendens att vilja vara alla till lags och låta alla vara med och bestämma. Frankrike har fortfarande en relativt toppstyrd och hierarkisk företagskultur, även om saker håller på att ändras något. Man måste visa framfötterna och ha mycket skinn på näsan i vissa situationer för att nå fram och få igenom projekt. Generellt är det en hårdare kultur. Vår ”Jantelag” och ”lagom är bäst” får man lägga på hyllan här i många situationer för att lyckas. Beslut förankras och fattas oftast på högsta nivå.

En annan egenskap som skiljer sig, är att vi svenskar ofta ser saker och ting antingen svart eller vitt, på ett lite fyrkantigt, rationellt sätt. Fransmän vill gärna diskutera saker och ting ut och in med en något mer passionerad vision. En fransman som säger nej ska inte alltid tolkas som negativt, utan kan med stor sannolikhet betyda att hen bjuder in till diskussion. Det kan även vara svårt i början att veta hur man hanterar tilltal, det vill säga, vem man säger du eller ni till, vem man tilltalar Madame/Monsieur etc. Jobbrelationer är mycket mer formella i Frankrike.

Beslutsfattarprocessen skiljer sig också. Vår svenska konsensusmodell, där beslut ska gå igenom många möten och samtliga avier ska höras innan man hittar en lösning som kan vara alla till lags, uppfattas ofta av fransmän som väldigt lång. Däremot uppskattar fransmän svenskarnas egenskap att snabbt och effektivt implementera projekt, när beslut väl tagits. I Frankrike kan däremot beslut tas snabbt i pyramidsystemet, men utförandet kan ta lite längre tid.

Om man lite karakteristiskt skulle jämföra ett svenskt och ett franskt arbetsmöte skulle man kunna se följande. I Frankrike är ett möte ett tillfälle för att debattera olika idéer. Det handlar om att försvara, argumenterar och övertyga. I slutet av mötet ska beslut tas som oftast anses vara högre uppsatta chefers roll. Det är hierarkin som ger befogenheter till beslutstagande. I Sverige har mötet mer av en konsultationskaraktär. De olika idéerna är presenterade men inte debatterade. Man uttrycker mer sin opinion och kritik på ett konstruktivt sätt. Inget beslut tas I slutet av mötet då det mer handlar om en rundabords-konsultation. Vi svenskar gillar ju inte konflikter och undviker helst dessa. Fransmän älskar konflikter och behöver dem för att fatta beslut och gå framåt.

När man väl känner till och förstår skillnaderna, fungerar svensk-franska samarbeten på ett mycket bra och kompletterande sätt som är berikande för båda parter. Det är fantastiskt att få jobba mellan två kulturer och få inblick i dessa. Det blir en drivkraft till att förstå olika visioner och ständigt ifrågasätta sitt eget sätt att se saker och ting på för att utvecklas som människa. Det finns många likheter med ett förhållande. Jag kan intyga som lever med en fransman sedan tjugo år och har två svensk-franska barn tillsammans!

Vad fick mig att gå med i SWEA?

Jag är relativt ny som medlem i SWEA då jag gick med 2021. Det finns olika anledningar till varför jag beslutade mig för att bli en Swea. Föreningens syfte ligger mig varmt om hjärtat, att främja svensk kultur och traditioner. Jag befinner mig mitt i livet. Mina barn är inte längre barn utan mer vuxna tonåringar, vilket innebär att jag helt plötsligt har en större egen agenda och tid att engagera mig i nya projekt. SWEA Paris nätverk erbjuder möten med medlemmar i  åldrarna 22 till 94! Helt fantastiskt om man tänker på generationsskillnader och vad man kan lära av varandra.

Den främsta motiveringen var nog det faktum att man planerade starta intressegruppen SWEA Professional i Paris. Det tilltalade mig mer att få del av både socio-kulturella aktiviteter och mer business-inriktade aktiviteter. Som yrkesverksam kvinna är många av Sweas aktiviteter svåra att planera in i agendan då de äger rum på dagtid. SWEA Professionals aktiviteter är mer anpassade för oss tjejer som jobbar, då de förläggs på kvällar. Dessutom blev jag tillfrågad att vara med i arbetsgruppen för SWEA Professional vilket är mycket roligt. Det finns så klart många synergier att utveckla mellan Handelskammaren och Swea Professional. Bland annat kan vi organisera aktiviteter tillsammans och dra nytta av varandras nätverk. Sen, åter igen, detta med att tillhöra en gemenskap och dela värderingar och erfarenheter, kan kännas tryggt i den värld vi lever i. Trots att jag lämnade Sverige som nittonåring, är min svenska identitet väldigt stark och något jag vill värna om och knyta an till. Sist men inte minst är det väldigt trevligt och roligt på de olika träffarna!

Tack för att du läste. Tveka inta att höra av dig om du har vägarna förbi Paris!

Katarina Lööf

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/ezcol_1third_end]

 

 

Dela