Greta Thunberg

Årets Svenska Kvinna 2019

Greta Thunberg blir yngsta Årets Svenska Kvinna

Vid SWEA Internationals årsmöte i Bangkok utsågs Greta Thunberg till Årets Svenska Kvinna 2019, en utmärkelse som föräras kvinnor som varit ”ambassadörer” för Sverige utomlands.

Tonåringen med den allvarliga blicken är en symbol för den yngre generationens miljöengagemang världen över. Hennes konsekventa närvaro utanför Sveriges riksdag fredag efter fredag har inspirerat ungdomar över hela världen att påverka opinionen i sina respektive länder. Greta Thunberg är ett namn att räkna med på alla nivåer i hela världen. Nu har hon blivit den yngsta personen som någonsin utsetts till Årets Svenska Kvinna.

– Jag är stolt och glad över att SWEA inspireras av Gretas tydliga budskap och viktiga engagemang, som fått hela världen att stanna upp och lyssna, säger Christina Hallmert, SWEA Internationals ordförande.

Budskapet — att det är dags att ta klimatförändringarna på allvar — är inte nytt, men tillvägagångssättet är nytt. Ungdomarnas intensiva vädjan till beslutsfattare verkar ha större genomslag än vad expertutlåtanden har haft i decennier. I mitten av mars hade Greta Thunbergs initiativ spridit sig till mer än 700 platser i 71 länder.

– En del människor kan bara släppa saker som oroar dem, det kan inte jag, förklarar Greta Thunberg i en av många intervjuer i internationella media.

Thunberg fick utan konkurrens flest nomineringar av alla nominerande lokalföreningar inom SWEA. Hon symboliserar betydelsefulla svenska värderingar, vid sidan av klimatfrågan även det faktum att en ung kvinna kan vinna gehör med fakta och välformulerade tal.

Juryns motivering:

Det som började som en skolstrejk utanför Riksdagshuset 2018 ledde bl.a. till FN:s klimattoppmöte i Katowice och World Economic Forum i Davos. Greta representerar den yngre generationen som inte längre accepterar status quo, utan handlar i stället för att titta på. Genom sin fasta ståndpunkt har hon inspirerat människor i hela världen att agera för en förändring här och nu. SWEA International som global organisation vill genom utmärkelsen uppmärksamma Greta för hennes modiga insatser som opinionsbildare i miljöfrågan internationellt.

Dela