SWEA i korthet

SWEA är en global ideell organisation och ett nätverk för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.

SWEA grundades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson. Prinsessan Christina fru Magnuson är organisationens hedersordförande. SWEA har över 6 000 medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i ett 30-tal länder, på fem kontinenter. Genom att samla kvinnor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen.

  • SWEA ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och fungerar som stöd vid återkomsten till Sverige.
  • SWEA är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition i världen.
  • SWEA donerar till projekt med svensk anknytning samt till utbildning genom stipendier för totalt cirka 2 miljoner kronor per år.
  • SWEAs internationella nätverk används ofta av personalavdelningar på multinationella företag. Man vänder sig till lokala SWEA-avdelningar som besitter kunskap och lokalkännedom, när de förbereder familjer inför utlandstjänst.
  • SWEA representeras på många platser i världen och spelar därför en viktig roll i svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.
Läs om SWEAs historia här!