År: 2023

Katri Gelati – svensktalande advokat i Milano

Jag arbetar som advokat i Milano och är medlemsansvarig i SWEA Milanos styrelse. I mitt arbete som advokat jobbar jag mest med avtal mellan företag och mellan privatpersoner. De flesta är tysk- eller svenskspråkiga. Men det händer ibland att jag också blir indragen i straffrättsliga ärenden på grund av mina språkkunskaper. Som italiensk advokat jobbar […]

Malin Rignéus – samtalsterapi med stressförebyggning i fokus

  Oftast vet vi instinktivt vad vi ”borde” göra för att må bättre, men vi kan ha fastnat i mönster svåra att bryta på egen hand. För mig är det superinspirerande att lyssna, stötta och se människor växa sig starkare. Det var skälen till att jag sökte mig till en karriär inom psykologisk rådgivning. Jag […]

SWEA Skriver: Skrivövning n°22 november 2023 ”beskriv en bild”

Hej kära Skriver-Sweor, Vår övning Miljöbeskrivning är slut och övning 22 tar sin början. Den här gången handlar det om att ”beskriva en bild”. Du kan givetvis skriva om precis vad du vill, eftersom det är du som tolkar det du ser. Bilden är en inspirationskälla.  Din text får vara max 110 ord exklusive blanksteg […]

Hanna Bankier – med värderingar som kompass

Founder/Change Catalyst/Executive Coach/OD Practitioner/Speaker/Content Creator Den före detta TV-producenten som nu hjälper människor att identifiera sina styrkor och att koppla dessa samman med deras syften och värderingar för att leda dem till framgång. Jag flyttade till Berkeley och San Francisco Bay Area för 25 år sedan för kärlekens skull, och har haft glädjen att vara […]

Maria Bouroncle – om skrivandets strapatser

Det mest populära yrket i världen är pilot, tätt följt av författare, om man får tro vad som googlas på nätet. Var tredje svensk drömmer om att ge ut en bok och även om bara några få promille av alla som skickar in manus till förlagen blir utgivna, publicerades förra året över 17 000 böcker […]

SWEA Skriver: skrivövning n°20 ”Vem är Otto Ekenblom?”

Hej kära Skrivarsweor, Sommarakademin är slut. Tack Eva Wissting för en jättebra och givande Akademi. Nu börjar vi med våra Skrivövningar igen. Denna gång är det övning nummer 20. Här är uppgiften. Det är en fråga: Vem är Otto Ekenblom? Skriv en kort beskrivning på högst 95 ord (ord, tecken inte medräknade). Finessen är att […]

Anna Brännström – med svenskan som arbetsredskap

Varför ska man lära sig ett nordiskt språk, alla kan ju engelska i de nordiska länderna? Det är nog den vanligaste frågan jag får. Mitt svar är sedan några år det en av mina tidigare kursdeltagare berättade när hon börjat sitt arbete på ett sjukhus i Sverige. I början går det bra med engelska men […]

Litteratur Stipendium 2023, Svea Larsson

INTERVJU VID SVERIGEMIDAGGEN Vår stipendiat i SWEA Internationals Stipendium för Forskning i svenska språket och/eller kulturen, Svea Larsson.  Svea kommer att använda sina 15 000 USD till sina fortsatta studier på University of Wisconsin.

Interkulturella Stipendium 2023, Julia Sahlström

INTERVJU VID SVERIGEMIDAGGEN Julia kommer att använda sina 15 000 USD till att täcka kostnader för en termins studier vid Oxford University dit hon blivit inbjuden av en expert inom hennes studieområde och där hon kommer att få tillgång till värdefulla arkiv för att stödja sin forskning.